www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


W dniu 5 grudnia Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem spotkania było:

 1. Informacja o sytuacji pożarowej województwa i szkoleniach funkcyjnych w OSP.

 2. Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.

 3. Funkcjonowanie struktur powiatowych Związku OSP RP w zakresie działalności statutowej w powiecie bielskopodlaskim.

 4. Informacja o realizacji imprez programowych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w 2013 r.,

 5. Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium na rok 2014.

 6. Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Kalendarz imprez na 2014 r.

 7. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 


W dniu 21 października 2013 r. została przeprowadzona kontrola w jednostkach OSP Klejniki i OSP Czyże zgodnie z „ Wytycznymi Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej”.

 

 

Fotoreportaż


Zakupiono na potrzeby OSP Czyże następujące wyposażenie na kwotę 5 425,94 zł:

 

1.     Zbiornik wodny

2.     Buty Strażackie

3.     Kominiarki

 

Zakupiono z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  3 569 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP 1 600 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

 


22 września 2013 r. na stadionie w Białowieży odbył się "VI STRAŻACKI TURNIEJ OLDBOJÓW". Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Czyż zajęła 7 miejsce.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 22 sierpnia 2013 r. Jednostka OSP Czyże uczestniczyła w akcji gaszenia słomianych bel (ok. 700 sztuk) w miejscowości Kojły.

 

 


W dniu 29 lipca 2013 r. w miejscowości Czyże palił się dom mieszkalny. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów i straży pożarnej ocalono budynek i osobę, która znajdowała się w środku, lekkiemu zniszczeniu uległo jedynie poddasze. W akcji udział wzięły jednostka OSP Czyże, JRG Hajnówka i OSP Mochnate.

 

 


W dniu 20 lipca 2013 r. w Narwi Jednostka OSP Czyże brała udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Hajnówce wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce i Urzędem Gminy w Narwi. Pomimo zaciętej walki Jednostka OSP Czyże zajęła 11 miejsce, mimo wszystko gratulujemy. Zwycięzcami zawodów została drużyna OSP Trześcianka.

 

 


Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czyże otrzymały dotację w wysokości 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Dotacje są przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

 

 


W dniu 22 czerwca 2013 r. przy Świetlicy Wiejskiej w Czyżach Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach zorganizowała uroczystą zbiórkę ochotników strażaków w związku z wręczeniem medali i odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Sergiusz Noskowicz.

 

 


Po ulewnych deszczach strażacy z OSP Czyże przepompowywali wodę ze studzienki kanalizacyjnej przy Zespole Szkół w Czyżach.

 

 

 

 


16 czerwca 2013 strażacy z OSP Czyże pomagali przy ochronie festynu "I Tut Żywuć Ludzi", który odbył się w kwaterze agroturystycznej "Podreczany" w Podrzeczanach.

 

 

 


W Hajnowskim Domu Kultury odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Dnia Strażaka

 

 


12 maja 2013 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie.

 

 


W dniu 24 kwietnia 2013 Wójt Gminy Czyże uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Tematem spotkania było:

 1. Informacja o sytuacji pożarowej województwa za 2012 r. oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej województwa.

 2. Funkcjonowanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hajnówce.

 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz przyjęcie budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2013 r.

 4. Informacja z działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za 2012 rok.

 5. Informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP.

 6. Program działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 2013 r. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 


Nowy garaż dla OSP Szostakowo

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w dniach 8 - 11 kwietnia   2013 r. zorganizowała szkolenie dla członków OSP z powiatu hajnowskiego. Z terenu Gminy Czyże udział wzięło 3 strażaków z jednostki OSP Czyże:

 1. Eugeniusz Andrejuk

 2. Janusz Białowieżec

 3. Jan Ochrymiuk

Tematem szkolenia było Ratownictwo techniczne dla strażaków ratowników OSP.

 

 


11 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk uczestniczył na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Polskiego w Białymstoku. Na spotkaniu omawiano następujące tematy;

 1. Informacja o przebiegu kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP w tym problemy, jakie były omawiane podczas kampanii.

 2. Informacja o przygotowaniach do akcji letniej MDP.

 3. Informacja o przygotowaniach do obchodów Dnia Strażaka i dni ochrony przeciwpożarowej.

 4. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego w tym:

- rozpatrywanie wniosków o odznaczenia.

 

W tym dniu Wójt uczestniczył również w I posiedzeniu Komisji Odznaczeń.

 

 


11 marca 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego, którego członkiem jest min. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk. Tematem posiedzenia było:

 1. Kierunki działania Związku OSP RP na 2013 r. – wynikające z uchwał.

 2. Prezentacja treści sprawozdań finansowych za 2012 r. i budżetu na 2013 r. celem rekomendacji na Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 3. Przedstawienie kalendarza imprez programowych na 2013 r.

 4. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego w tym:

- rozpatrywanie wniosków z OSP w sprawach: zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych, zakupów sprzętu i umundurowania, remontów remiz oraz odznaczeń.

 

 


1 marca 2013 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP Zbucz, Szostakowo, Morze. W zebraniach udział wzięli:

 

 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk,

 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – Sergiusz Noskowicz 

 • Komendant Gminny – Eugeniusz Andrejuk

 • członkowie jednostek OSP Szostakowo, Zbucz, Morze

 

Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności w/w jednostek OSP oraz przyjęto plany działalności i plany finansowe na rok bieżący.

 

 

 

 

 


Narada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

 


Na potrzeby jednostki OSP Czyże zakupiono pompę szlamową ze środków Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim w wysokości 4 500 zł oraz ze środków Firm Ubezpieczeniowych w wysokości 2 300 zł.

 


22 lutego 2013 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Administracyjnego Gminy Czyże odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

Otwarcia zebrania dokonał Jan Ochrymiuk – Prezes OSP, na przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego Jakimiuka- Sekretarza Zarządu OSP,  na protokolanta – Sergiusza Noskowicza, a  do składu Komisji Uchwał i Wniosków – Marka Jakimiuka, Marka Chodakowskiego i Andrzeja Tychoniuka.

Wśród gości  zaproszonych znaleźli się:

1. Lucyna Golonko – Dyrektor Wykonawczy Biura Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZOSP  RP.

2. Jerzy Wasiluk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Wójt Gminy Czyże.

3. Jarosław Trochimczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendant PSP w Hajnówce.

4. Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy Czyże

Jednostka OSP w Czyżach liczy 42 członków czynnych i 6 honorowych,  w zebraniu wzięło udział 35 członków oraz przyjęto 2 nowych w szeregi organizacji. Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe przedstawił Janusz Białowieżec – Naczelnik OSP w Czyżach. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Piotr Stepaniuk. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok bieżący.

Za najważniejsze zadania uznano:

·         Kontynuację prac przy wprowadzaniu centralnego ogrzewania w strażnicy OSP,

·         Rozpoczęcie kapitalnego remontu strażnicy wraz z termomodernizacją,

·         Prowadzenie dalszych negocjacji w sprawie zakupu nowego średniego samochodu bojowego wraz wyposażeniem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina

 

 

 


21 stycznia 2013 r. w Czyżach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z udziałem Prezesów i Naczelników z terenu Gminy Czyże. Głównym tematem narady było omówienie kwestii zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP, a mianowicie:

- omówienie materiałów na zebrania i ich przygotowanie,

- wyznaczenie terminów i osób odpowiedzialnych,

- inne sprawy bieżące.

 


15 stycznia 2013 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce w spawie podziału dotacji na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu hajnowskiego. Jednostka OSP Czyże otrzymała dotację w wysokości 2000 zł, jednostka OSP Klejniki 1500 zł.

 


Archiwum

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże