Komunikat

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa SARS – Cov – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Czyże oraz podległych jednostek, a także w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Urząd Gminy Czyże, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach nie będą przyjmowały interesantów.

Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

Dane kontaktowe:

Zachęcamy do skorzystania z usług platform elektronicznych.

Za pośrednictwem strony EPUAP (/ugczyze/SkrytkaESP) można:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ugczyze/SkrytkaESP

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), na której można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

W przypadku konieczności zgłoszenia zgonu lub złożenia i odbioru dowodu osobistego, należy kontaktować się - nr tel. 85 6818998.

W ww. okresie Urząd Gminy Czyże, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach będzie pracować w dotychczasowych godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 720 – 1520, zaś pracownicy socjalni GOPS w Czyżach nie będą przeprowadzać wywiadów środowiskowych.

Informujemy również, że od 17 marca 2020 r. do odwołania w kasie Urzędu Gminy Czyże nie będzie można uiścić opłaty skarbowej i innych należności. W przypadku konieczności dokonania opłat można to będzie zrobić w banku, na poczcie lub za pośrednictwem bankowości internetowej.