www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY CZYŻE

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie w Gminie Czyże, regionie położonym na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, powiat hajnowski.

Dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców podejmuję działania i dążę do tego by Gmina Czyże stała się terenem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej i turystycznej.

Zachęcam do inwestowania w naszym regionie. Zapewniam Was, że spotkacie się tu z ogromną życzliwością ze strony władz lokalnych i mieszkańców.

 

Zbucz

 

Niezabudowana działka Nr 3/11, działka użytkowana rolniczo jako pastwisko przy drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża. Zgodnie z decyzja nr PP.7331-14/09 o warunkach zagospodarowania działka przeznaczona jest pod kompleks gastronomiczno - hotelowy.

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie 

Location

 

Nazwa lokalizacji

Site name

Zbucz

Zbucz

Miasto / Gmina

Town / Commune

Czyże

Czyże

Powiat

District

Hajnowski

Hajnowski District

Województwo

Province (Voivodship)

Podlaskie

Podlaskie Province

Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

1,39 ha

 

1,39 ha

Kształt działki

 

 The shape of the site

Prostokąt

 

Rectangle

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

 

Possibility for expansion (short description)

NIE

 

No

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

10 PLN/m2

 

10 PLN sq.m.

Właściciel / właściciele

 

Owner(s)

Gmina Czyże

 

Community Czyże

 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

The decision on building conditions

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zoning

 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, teren jest przeznaczony na kompleks hotelowo- gastronomiczny

 

According to the decision of the zoning, the area is destined for a hotel and catering

 

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

 

 

 

 

Soil class with area [ha]

 

Ps IV- 0,42 ha,

Ps V – 0,54 ha,

Ps VI – 0,35 ha,

N – 0,08 ha (grunt nie jest odrolniony)

 

Ps IV- 0,42 ha,

Ps V – 0,54 ha,

Ps VI – 0,35 ha,

N – 0,08 ha  the ground is not odrolniony

 

Różnica poziomów terenu [m]

 

Differences in land level [m]

0,5 m

 

0,5 m

Obecne użytkowanie

 

Present usage

Pastwisko

 

Pasture

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

NIE

 

 

No

Poziom wód gruntowych [m]

 

Underground water level [m]

 

 

Średni (2.5 m)

 

Average (2,5 m)

 Czy były prowadzone badania geologiczne

 terenu (T/N)

 Were geological research done (Y/N) 

NIE

 

No

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

NIE

 

No

Przeszkody podziemne (T/N)

 

Underground obstacles (Y/N)

 

Kabel telefoniczny przy szosie

 

Telephone cable along the road

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

NIE

 

No

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

 

Ecological restrictions (Y/N)

NIE

 

No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

 

Buildings / other constructions on site (Y/N)

NIE

 

No

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Droga Wojewódzka Bielsk Podlaski – Białowieża

Provincial road Bielsk Podlaski - Białowieża

 

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

 

0 km

 

0 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

 Sea and river ports located up to  200 km

Nie

 

No

Kolej [km]

 

Railway line [km]

Hajnówka – 17 km

Bielsk Podlaski – 22 km

 

Hajnówka – 17 km

Bielsk Podlaski – 22 km

Bocznica kolejowa [km]

 

Railway siding [km]

 

 

Hajnówka – 17 km

Bielsk Podlaski – 22 km

 

Hajnówka – 17 km

Bielsk Podlaski – 22 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

Warszawa, około 200 km

 

Warsaw, approx 200 kilometres

 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

 Białystok  - 60 km

 

Białystok  - 60 km

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

 

SN 15 KV

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point  (distance from
        boundary)
[m] 

 

200 mb

§  Napięcie

        Voltage [kV]                  

 

 

15 KV

§  Dostępna moc

       Available capacity [MW]     

 

 

-

Gaz na terenie (T/N)

       Gas (Y/N)

 

Nie

No

§  Odległość przyłącza od granicy działki

       Connection point (distance from
       boundary)
[m]

 

-

§  Wartość kaloryczna

       Calorific value [MJ/Nm3]

 

 

-

§  Średnica rury

        Pipe diameter [mm]     

 

 

-

§  Dostępna objętość

       Available capacity [Nm3/h]          

 

 

-

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

Tak

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
       
boundary) [m]

750 m

 

750 m

§  Dostępna objętość

       Available capacity [m3/24h]      

 

 

-

Kanalizacja na terenie (T/N)

              Sewage discharge (Y/N)

 

NIE

 

No

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
       
boundary) [m]

750 m

 

750 m

§  Dostępna objętość

        Available capacity [m3/24h]       

 

 

-

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Czyże – 3 km

 

Czyże – 3 km

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

TAK

 

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary)
[m]

 

50 mb

Uwagi

Comments

 

 

 

W sąsiedztwie wyżej wymienionej nieruchomości zlokalizowana jest wieża telefonii komórkowej

 

 In the vicinity of the above-mentioned properties are located tower mobile

 

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

 

 

Bazyli Siemiacki, inspektor, tel: 85 68 189 96, siemiacki@ugczyze.pl

 

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

 

 

 Bazyli Siemiacki, inspektor, tel: 85 68 189 96, siemiacki@ugczyze.pl

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czyże znajdują się również działki pod budowę siłowni wiatrowych. Są to działki należące do osób fizycznych, których właściciele wyrażają chęć sprzedaży lub wynajmu terenu pod w/w inwestycję. Miejscowy plan obejmuje cześć miejscowości Czyże, Zbucz i Morze.

Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże można się zapoznać w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 pok. Nr 14, tel: 85 68 189 96.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże