www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony


Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Aktualności

 


W dniu 30.09.2022 r. odbyły się w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Bezpieczny senior”. Spotkanie poprowadził przedstawiciel KPP w Hajnówce aspirant Michał Kościuczuk. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach oraz zasadach, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant poinformował jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Poruszono tematy przemocy domowej, ochrony praw osób starszych. Spotkanie było bardzo pouczające. W celu poprawy własnego bezpieczeństwa na drogach uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 26.09.2022 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie Seniorzy uczestniczyli  w rękodzielniczych warsztatach  ludowych. Zajęcia  prowadziła twórczyni ludowa, która krok po kroku pokazywała jak wykonać kolorowe kwiaty z bibuły. Wszyscy samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzącej, z wielkim zaangażowaniem  i  w ogólnym skupieniu  wykonywali  swoje prace.  Na zakończenie  uczestnicy podziwiali, porównywali i oceniali  swoje małe rękodzieła.

 

 

 

 

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

 

 

Informuje, w dniu 22.09.2022 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3288 , tj. 274 miesięcznie (w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 318,25 miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2022/2023.

 N owy okre s zasiłkowy na świadc zenia ro dzinne rozpoc zyna się   01.11.2022 r.


Uzależnienie, jako czynnik zwiększający skłonność do przemocy wobec osób bliskich

 

 Jak podają oficjalne statystyki, każdego roku w Polsce blisko 90 tysięcy osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie. to dane oficjalne, więc śmiało można powiedzieć, że w rzeczywistości liczba ta jest zdecydowanie wyższa. Niekiedy przemoc połączona jest z uzależnieniem. Zgodnie z klasyfikacją DSM 5 wymienia się następujące grupy środków psychoaktywnych (APA, 2013, Morrison, 2016): alkohol, amfetamina i inne środki stymulujące, jak kokaina, kofeina, konopie, substancje halucynogenne, w tym fencyklidyna (PCP), substancje wziewne, opioidy, leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe, tytoń i inne lub nieznane substancje.

Kiedy ktoś jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu, może stracić kontrolę nad swoimi zahamowaniami. Jest to sytuacja niebezpieczna, która zwiększa szanse na pojawienie się przemocy domowej. Uzależnienie i przemoc domowa mają kilka wspólnych cech, takich jak: utrata kontroli, kontynuacja zachowania, pomimo negatywnych konsekwencji, pogarszanie się stanu psychicznego danej osoby wraz z upływem czasu, pojawienie się uczuć takich jak zaprzeczenie lub wstyd.

Alkohol stanowi najbardziej powszechną, stosunkowo tanią i dostępną substancję psychoaktywną, której używanie jest silnie wpisane w tradycje i zwyczaje społeczne. Ma też wielowiekową historię używania i jest rozpowszechniony na całym świecie. Uzależnienie od alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy domowej. Nie oznacza to jednak, że jego nadużywanie stanowi jej przyczynę. Bezpośrednią przyczyną przemocy jest agresja, a zachowania agresywne uwarunkowane czynnikami biologicznymi, społecznymi, psychologicznymi czy kulturowymi. Istotą przemocy jest demonstrowanie władzy i używanie siły po to, aby przejąć kontrolę nad drugą osobą i wywierać na nią określony wpływ. Niezależnie od tego, jakie czynniki biologiczne czy psychologiczne wpływają na skłonność do agresywnych zachowań, to nie usprawiedliwiają one sprawców, nie zdejmują z nich odpowiedzialności i nie powinny powstrzymywać ofiar przed poszukiwaniem dla siebie i swojej rodziny pomocy i ochrony. Alkohol jest substancją psychoaktywną, a to oznacza, że dość szybko przedostaje się do układu nerwowego i do mózgu, powodując różne zmiany w zależności od poziomu jego stężenia we krwi. Objawy upojenia alkoholowego bardzo różne od euforii i nieznacznych zaburzeń równowagi przez zaburzenia samokontroli do zaburzeń świadomości, prowadzących do śpiączki. Niektóre skutki działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy mogą mieć wpływ na zachowania agresywne: Spożywanie alkoholu ogranicza samokontrolę. Zakłóca normalną pracę mózgu, który, kiedy nie działa na niego substancja psychoaktywna, potrafi powstrzymać impulsywne zachowania, w tym także noszące znamiona przemocy. Rolę strażnika emocji, takich jak gniew, pełni kora przedczołowa. Tymczasem u osób, które przez długi czas spożywają alkohol, stwierdza się upośledzenie funkcjonowania właśnie tej części mózgu. „U prawie 70% osób uzależnionych od alkoholu obserwuje się zanik kory mózgowej (…). Kora mózgu kontroluje procesy intelektualne, emocjonalne, odpowiada za myślenie, planowanie, pamięć, kontrolę impulsów, w tym również wykonywanie ruchów dowolnych (…). Szkodliwe właściwości alkoholu powodują uszkodzenie i zanikanie tej części mózgu, prowadząc do istotnych zaburzeń funkcjonowania człowieka. Stąd można zaobserwować charakterystyczne dla osób uzależnionych od alkoholu zmiany osobowości odhamowanie, drażliwość, impulsywność czy nieuzasadnioną 10 euforię. Objawem zaniku kory czołowej jest właśnie upośledzenie kontroli reakcji emocjonalnych, wiążące się z większą impulsywnością czy skłonnością do zachowań nieakceptowanych społecznie (…)” (Klimkiewicz, 2017). Pod wpływem alkoholu ludzie mniej skłonni do poszukiwania kompromisowych rozwiązań w trudnych sytuacjach interpersonalnych,  natomiast  częściej  stosują  rozwiązania  siłowe.  Nadużywanie  alkoholu przyczynia się do różnych życiowych niepowodzeń i problemów (kłopoty finansowe, ze zdrowiem, z dziećmi); pijąc, można zaniedbywać ważne obowiązki (np. w pracy, wobec przyjaciół), a to z kolei może stanowić źródło stresu i frustracji, które sprawca rozładowuje przy pomocy agresji skierowanej do swoich bliskich. U mężczyzn, którzy od dłuższego czasu uzależnieni, może pojawić się tzw. zespół Otella, czyli urojenia dotyczące zdrady małżeńskiej. Osoby te przekonane, że ich partnerzy mają liczne romanse i niestety, te podejrzenia nie poddają się żadnym racjonalnym argumentom. Nawet krótkie spóźnienie z pracy czy chwilowe zniknięcie podczas rodzinnego spotkania lub wspólnych zakupów interpretują jako spotkanie z innym mężczyzną w celach romansowych. Ta pewność dotycząca zdrady może prowadzić do przemocy wobec partnerki. Taka patologiczna zazdrość, której skrajną formą jest zespół Otella, może występować nawet 30% osób uzależnionych. Alkohol, powodując zaburzenia poznawcze, przyczynia się do niewłaściwej oceny sytuacji. Neutralne sygnały społeczne mogą zostać odebrane jako zagrażające, co może powodować nieadekwatne, agresywne reakcje. Alkohol utrudnia także ocenę ryzyka podjętych decyzji. Pozostając pod jego wpływem, ludzie mniej skłonni przewidywać konsekwencje swojego postępowania. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę.

Mimo, pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można jednak w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań.

Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą, to sam sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.

Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych.

Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny - zwróć się po pomoc do instytucji,

które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.


W dniach 25-26.08.2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior”  współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” -  edycja 2022, zostało przeprowadzone szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego , Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, włodarzy, radnych i sołtysów.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez M-M Centrum Usług  Szkoleniowo – Doradczych Marek Mudant  pn. „Zadania i kompetencje członków GKRPA oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.  Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom  i przemocy w rodzinie.  Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych  - sposób postępowania w przypadku zachowań przemocowych”.  Celem warsztatów było zwiększenie skuteczności profilaktyki w zwalczaniu przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz dogłębne zobrazowanie uczestnikom warsztatów zjawiska  wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych  oraz  spotęgowanej we współczesnym świecie obecności przemocy wobec osób starszych. Na zakończenie słuchacze otrzymali materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończonym kursie.

 

 

 

 

 


Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2022/2023

Wnioski o wypłatę zasiłku rodzinnego, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. również w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie GOPS w Czyżach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.20 15.20.

Wysokość obydwu świadczeń jest zależna od dochodu:

·         w przypadku zasiłku rodzinnego kryterium wynosi 674,00 zaś 764,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko,

·         w przypadku funduszu alimentacyjnego kryterium wynosi 900,00 zł.

 Za siłek r od zin n y n ie p r zy słu g u j e, j eżeli :

·         dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

·         pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

·         osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może spowodować obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast odmowy przyznania świadczeń, tzw. zasada "złotówka za złotówkę

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będzie ustalane na podstawie dochodów z roku 2021.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach pod numerem tel. 85/ 655 44 19

 

Druki do pobrania

 

1.  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

2.  Klauzula RODO do zasiłku rodzinnego

 

3.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

4.  Klauzula RODO do funduszu alimentacyjnego


W poniedziałek 8 sierpnia w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się zajęcia kulinarne   

pt. „Rolady na słodko i słono”, które prowadziła Pani Irena Sajewicz. Seniorzy pod czujnym okiem specjalisty, pracując w dwuosobowych zespołach wykonali 7 rolad. Efekty kusiły nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim zapachem i smakiem. Zajęcia zakończyły się wspólną degustacją i rozmowami do późnego wieczoru.

 

 

 

 

 

 

 


Czy to, co robię to przemoc?

 

Przemoc  domowa to najogólniej narzucenie komuś swojej woli lub wymuszenie czegoś na kimś. Najczęściej chodzi o wymuszanie określonych zachowań lub postaw. Przemoc w rodzinie traktuje ją jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszając  prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Może przybrać różne formy, np.:

·         przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi);

·         przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje);

·         przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

– dziecko,

 – osoba niepełnosprawna,

– współmałżonek, partner

– osoba starsza

Charakteryzuje się tym, że:

-  jest intencjonalna, a to oznacza, że jest zamierzonym działaniem człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary

-  siły są nierównomierne, tj. jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy

-  narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itd.)

- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych należy podjąć czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

·         w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

·         w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

·         jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

·         w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach,

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach

Przemoc wobec osób starszych opisywana jest natomiast  jako powtarzające się działanie lub brak odpowiedniego działania, które występuje w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej.  Może ona przybierać  różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej, a także formę intencjonalnego zaniedbania. W obecnych czasach stosowanie przemocy wobec osób starszych  stało  się jednym z głównych problemów społecznych. Jak wynika z analizy danych statystycznych oraz wyników badań naukowych, skala stosowania przemocy stale się pogłębia.   Osoby starsze mają szczególne problemy z odnalezieniem się w tym nowym świecie.  Nie nadążając za współczesnymi zmianami społecznymi i nie radząc sobie z wieloma problemami życiowymi, są narażone na wykluczenie z wielu obszarów życia społecznego. Przemoc wobec osób starszych ma miejsce w różnych środowiskach. Trudno, podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy, określić jej rodzaj i zakres występowania, ponieważ wiele starszych ofiar jej nie ujawnia. Powody tego są typowe dla kryzysu przemocy, m.in.: wyuczona bezradność, brak wiary w skuteczność działań organów ścigania, lęk przed odwetem ze strony agresorów, czy strach przed umieszczeniem ich w domach opieki, co wiąże się z utratą dostępu do własnego miejsca zamieszkania, do wnuków itp.  Sytuacja krzywdzonej osoby  starszej jest bardzo trudna ze względu na uwikłania, w których tkwi – np. zależność materialna, czy emocjonalna. Osoby starsze, które nie dysponują swoimi pieniędzmi, albo mają silne poczucie winy wobec  swoich bliskich, przyjmują postawę bierną wobec swojej sytuacji. Wzmacniać takie status quo dodatkowo może chęć dbania o oprawców – dzieci, czy bliskich krewnych.

 W sposób zdecydowany do problemów osób starszych ustosunkowały się dwa akty prawa polskiego:

1. Konstytucja RP z 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483), dotycząca m.in.:

- ochrony wolności

- równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji

- prawo do zabezpieczenia społecznego w związku z wiekiem emerytalnym

2. Kodeks karny z 1997 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Należy  podkreślić, że różne dyscypliny nauki,  różnie definiują zachowania, które naruszają dobra ludzi starych. Mowa tu o nadużyciach, zaniedbaniach. Prawo karne określa je wprost przestępstwami, czyli „czynami  zabronionymi przez prawo, zawinionymi przez sprawcę, zagrożonymi karą, czynami o dużej szkodliwości społecznej”.

Jednym z najważniejszych aktów prawnych, regulujących kwestię przemocy, jest art. 207 kodeksu karnego, który stanowi m.in., że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą, z którą pozostaje w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą  nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Większość ustaw, dokumentów obowiązujących w Polsce, uwzględnia  co najmniej następujące typy złego traktowania ludzi dorosłych: akty fizyczne powodujące ból czy zranienia (skaleczenie), zadawanie cierpienia emocjonalnego, czy psychicznej krzywdy, przemoc seksualna, napaść seksualna, wyzyskiwanie finansowe, zaniedbywanie.

 W ostatnich latach ważnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym problemu przemocy wobec osób starszych było przyjęcie przez Sejm 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która to ustawa w roku 2010 została znowelizowana z korzyścią dla ofiar przemocy.

Innym ważnym wydarzeniem było Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku, dotyczące przemocy także wobec osób starszych w ramach procedury policyjnej „Niebieskie Karty”. Zasadniczym celem procedury interwencji Policji wobec przemocy domowej w ramach Niebieskiej Karty jest:

- zapewnienie rodzinie z problemem przemocy dostępu do informacji o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa oraz o instytucjach i organizacjach społecznych zobowiązanych do udzielenia wsparcia i pomocy,

- zapewnienie interdyscyplinarnej reakcji wobec przemocy w rodzinie poprzez wdrożenie współpracy  z instytucjami i organizacjami społecznymi zobowiązanymi do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec osób starszych może przybierać różne formy. Najczęściej przejawiana jest przemoc psychiczna i fizyczna. Przyczyn nadużyć lub/i zaniedbań wobec osób starszych należy upatrywać zarówno w środowisku rodzinnym osoby starszej, jak i poza nim. Przemoc wobec osób starszych w rozumieniu nie tylko użycia siły, ale także pod postacią zaniedbań, jest rezultatem wzajemnego oddziaływania wielu innych czynników, m.in. stresu związanego z brakiem posiadania pracy i środków do życia, co może prowadzić do nadużywania alkoholu i stosowania przemocy, z braku posiadania własnego mieszkania, co zmusza do wspólnego zamieszkiwania z innymi i wyzwala konflikty, w wyniku  których dochodzi do nadużyć i zaniedbań. Ważna jest również postawa opiekuna i odbiorcy pomocy oraz wzajemne między nimi relacje, np. agresja, wymuszenie, frustracja opiekuna powodowana długotrwałą opieką, niewłaściwe zachowania ze strony sprawcy opieki, czy też częste stany depresyjne ofiary przemocy, to wszystko stanowi przeszkodę w ułożeniu prawidłowych relacji między nimi. W środowiskach wiejskich do nadużyć fizycznych wobec osób starszych dochodzi z innych jeszcze powodów. Rodzice w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego potomstwu oczekują od niego zabezpieczenia na starość. Sytuacja ta rodzi konflikty, a w konsekwencji może prowadzić do przemocy. Jeszcze innym zjawiskiem typowym dla środowisk wiejskich są spory sąsiedzkie w związku z regulacją własności gruntów. W trakcie takich konfliktów dochodzi do wzajemnego znieważania, gróźb, bójek. Należy także zauważyć, iż łagodne objawy przemocy – w postaci nietolerancji i dyskryminacji – obecne są nie tylko w tej części społeczeństwa, gdzie mamy do czynienia z patologią, ale także tam, gdzie patologii brak.

 Pamiętaj! Przemocy nic nie usprawiedliwia, niezależnie jaką formę przybiera. Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc.


W środę 13 lipca w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty dla seniorów, które przeprowadziła Pani Natalia Kotrys. Uczestnicy poznali nową technikę wykonywania dekoracji, którą robili kłosy zbóż z bibuły. Praca wymagała wiele skupienia i cierpliwości. To doskonała forma organizacji i spędzania wolnego czasu, było przy tym dużo humoru i wspomnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy mieszkańców Gminy Czyże po 60 roku życia do udziału w projekcie

 

„Świadomy senior bezpieczny senior” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

 

Rekrutację prowadzą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Tel: 85 655 44 19

 

 M at eriały do pobrania:

1.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2.  Oświadczenie

3.  Klauzula informacyjna RODO

 W dniach 27.06 – 01.07.2022 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty ikonograficzne dla seniorów. Zajęcia prowadziła pani Natalia Kozak, która po krótkim wstępie teologicznym i zapoznaniem z sensem, istotą ikony i kanonami przystąpiła wraz ze słuchaczami do prac przy ikonach. Uczestnicy poznali nie tylko ikonograficzną technikę  malarską, ale przede wszystkim medytacyjny i modlitewny wymiar procesu tworzenia ikony. Zaangażowanie i aktywność seniorów były godne podziwu. Prace przebiegały w miłej atmosferze.

 

 

Fotoreportaż


W dniach 29.06.2022 r. – 30.06.2022 r. odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach kurs rozszerzony 16 godzinny z zakresu I pomocy przedmedycznej w związku z realizacją zadania pod tytułem „Świadomy senior- bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Kurs skierowany był do pracowników GOPS, urzędu gminy, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, włodarzy, radnych oraz sołtysów. Celem kursu było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi pierwszej pomocy, zasadami i etapami udzielania I pomocy. Nabyli umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się jak bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, jak zastosować pozycję bezpieczną, jak wzywać pomoc, w jaki sposób postąpić w przypadku braku oddechu – podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja). Kursanci nabyli umiejętności radzenia sobie w przypadku stanów nagłych tj. omdleń, drgawek, zawałów serca, zadławień, amputacji, zmiażdżeń, ran krwotoków, oparzeń, złamań. Podczas kursu osoby uczestniczące ćwiczyły zasady ewakuacji oraz postępowania w przypadku urazów kręgosłupa i głowy. Na zakończenia każdy musiał zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

 

Fotoreportaż


Informacja

Po zakończeniu  realizacji projektu pn. „Nie jesteś sam!”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż

nadal zapewnia gotowość do świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie:

- dla 12 mieszkańców Gminy Czyże w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie dysponuje 12 miejscami dla mieszkańców Gminy Czyże, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie obejmuje w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

 • posiłek w siedzibie Dziennego Domu Pomocy;

 • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;

 • dostęp do książek i środków przekazu;

 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

 • dowóz do siedziby DDP i odwóz do domu.

 

Placówka będzie funkcjonować  5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Czyże nr XXVIII/158/2021, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, w godzinach pracy tj. 720-1520 lub pod numerem telefonu 85 655 44 19.

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Czyżach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

Wniosek należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

1.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

2.    Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

3.    Zaświadczenie lekarskie.

4.    Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

5.    W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Materiały do pobrania:

1. Wzór wniosku

2. Wzór zaświadczenia lekarskiego

3. Klauzula informacyjna RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizację zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu połączonego z warsztatami umiejętności społecznych dla seniorów.


Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

 

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

 

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

 

Z kolei pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8undhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

 

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

·         Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego

·         Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.

·         Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.

·         Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce

·         Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.

·         Innowacje w usługach społecznych.

·         Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?

·         Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.

·         Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

 

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

 

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Maciej Patynowski

 

 

 

 

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2022,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizację usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2022,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie kursu z zakresu I pomocy przedmedycznej .


W dniu 25.05.2022 r. w  Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty  kulinarne  pn. „Letnie sałatki i wypieki” prowadzone przez Panią Ireną Sajewicz.  W spotkaniu wzięło udział  15 seniorów z gminy Czyże. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przygotowali 2 sałatki warzywno – owocowe oraz 2 ciasta:  „Mrowisko” oraz „Wenus z masą serową”. Warsztaty zakończyły się wspólną degustacją.

 

 

 


W dniu 20 maja 2022 roku Sekretarz Gminy - Pani Anna Stankowska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –Pani Emila Stepaniuk przekazały pomoc żywnościowa i rzeczową obywatelom Ukrainy do Punktu Wydawania Żywości „ Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie” we współpracy z Bankiem Żywności oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce. Dary trafią do najbardziej potrzebujących rodzin z Ukrainy zamieszkujących na terenie powiatu hajnowskiego.


W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Inflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.


Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza nabór uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie na rok 2022. Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie dysponuje 12 miejscami dla mieszkańców Gminy Czyże, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie obejmuje w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

 • posiłek w siedzibie Dziennego Domu Pomocy;

 • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;

 • dostęp do książek i środków przekazu;

 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

 • dowóz do siedziby DDP i odwóz do domu.

Placówka będzie funkcjonować 5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Czyże nr 28/158/2021, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 15-31 grudzień 2021 r. Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, w godzinach pracy tj. 7.20-15.20, lub pod numerem telefonu 85 655 44 19.

 

Zasady przyjęcia do placówki:


Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Czyżach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

 

Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 2. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

 3. Zaświadczenie lekarskie.

 4. Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

 5. W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Materiały do pobrania:

1. Wzór wniosku

2. Wzór zaświadczenia lekarskiego

3. Klauzula informacyjna RODO


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Hajnowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest:

- zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym,

- wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały można pobrać bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ):Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

    

Informuje, iż w dniu 22.09.2021 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3819 zł, tj. 318,25 zł miesięcznie (w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 270,33 zł miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2021/2022.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne rozpoczyna się 01.11.2021 r.Jesteś cudzoziemcem poszukującym ochrony w Polsce? Twoje prawa w zakresie zatrudnienia.

Jesteś cudzoziemcem w Polsce i potrzebujesz wsparcia – dowiedz się na jakie świadczenia z pomocy społecznej możesz liczyć.PUNKT KONSULTACYJNY W CZYŻACH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

ORAZ DLA OSÓB/RODZIN Z PROBLEMEM PRZEMOCY

 

Zadania Punktu:

 • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób współuzależnionych,

 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,

 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.

 

Spotkania i konsultacje świadczone są  bezpłatnie przez specjalistę terapii uzależnień Julitę Dmitruk w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 16.00-18.00 w remizie OSP w Czyżach, Czyże 102. Istnieje możliwość umówienia na wizytę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, tel. 85 655 44 19.

Uczestnikom gwarantowana jest dyskrecja i anonimowość.Program "Dobry Start" od 1 lipca realizowany przez ZUS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021r., realizację programu „Dobry Start” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

    • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

    • przez bankowość elektroniczną

    • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku (od lutego 2021r.)prosimy o ich składnie do 30 czerwca 2021r. (w razie złożenia wniosku po tym terminie , świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania za czerwiec). Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.Pomoc społeczna – praca socjalna

INFORMACJE OGÓLNE

 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Adresatem tej usługi są osoby i rodziny, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu 
lub w pełnieniu ról społecznych, nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji, nie potrafią rozpoznać i wykorzystać własnych zasobów i możliwości w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Do podstawowych wartości pracy socjalnej należą:

 • Godność osób i rodzin – relacje zawodowe pracownika socjalnego zbudowane są na poszanowaniu godności Klienta. Godność ma nadrzędne miejsce w katalogu wartości pracy socjalnej, gdyż wszelka działalność pomocowa ma służyć umożliwieniu Klientom życia 
  w godnych warunkach.

 • Wolność osób i rodzin – wartość ta wyraża się w poszanowaniu decyzji i wyborów osoby, a także jej prawa do współuczestnictwa oraz współkształtowania procesu zmiany.

 • Równość osób i rodzin – dbałości o równość szans i uprawnień. Z pracy socjalnej mogą skorzystać wszystkie osoby bez względu na posiadany dochód czy przynależność do grupy społecznej.

 • Prawo do samostanowienia -  samostanowienie jest równoznaczne z uznaniem, że człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją wolą.

Do skorzystania z usługi pracy socjalnej konieczna jest jedynie deklaracja i zgoda Klienta na podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym na rzecz przezwyciężenia trudności życiowych.

Praca socjalna rozpoczyna się od zapoznania się pracownika socjalnego z problemem i oczekiwaniem zgłoszonym osobiście przez osobę lub rodzinę, bądź przez inne osoby – przedstawicieli innych instytucji, środowiska lokalnego (np. sąsiedzi), czy też rodzinę zamieszkującą oddzielnie.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody, techniki i narzędzia stosowane 
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Klient w pracy socjalnej jest ekspertem od swojego życia i sam podejmuje decyzję o wyborze kierunku zmiany. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, umowę współpracy lub projekt socjalny.

 

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach tel. 85 655 44 19,  
gopsczyze@wp.pl

pracownicy socjalni: a.iwaniuk@ugczyze.pl,  a.kuprianowicz@ugczyze.pl

kierownik: a.stankowska@ugczyze.pl


Kierownik GOPS w Czyżach i p.o. Dyrektora GOK ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach (1/2 etatu) i  Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach ( 1/2 etatu). Więcej informacji pod linkami:

 

https://gopsczyze.naszbip.pl/oferty-pracy

 

https://gokczyze.naszbip.pl/oferty-pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o przedłużeniu realizacji w roku 2021 programu „Wspieraj Seniora”.


W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. Przybyłych gości powitała Pani Anna Stankowska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkania : omówiono sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok, w tym przepisy na podstawie, których został powołany i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, podejmowane przez Zespół działania, dane statystyczne z realizacji procedury  ” Niebieska Karta”  ;  przedstawiono zaplanowane na 2021 r. działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  przedstawiono przypadki rodzin, w których prowadzono działania w ramach procedury „ Niebieska Karta.”

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie  i dotkniętym problemem przemocy.

Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania  i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

       1)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

       2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

       3)  Policji;

       4)  oświaty;

       5)  ochrony zdrowia;

       6)  organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.


Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. „Przygotowywanie obiadów dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie"

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. „Przygotowywanie śniadań dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie"


Z dniem 1 lutego 2021 r. nastąpi otwarcie DDP w Szostakowie. W związku z powyższym uruchomiony został nabór na następujące stanowiska pracy: opiekun (2 etaty) oraz starszy opiekun (1 etat), pielęgniarka (umowa zlecenia).


Warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie jesteś sam!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego.


Nawet niewielkie spadki temperatury w okresie zimowym mogą być szczególnie groźne dla osób samotnych i bezdomnych. Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna, całodobowa infolinia.Najnowsze informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Obiad w szkole a nauka zdalna. „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.


Akcja MY+
Jeżeli potrzebuje Pani/Pan porozmawiać lub innej pomocy, proszę zadzwonić...


Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina Czyże również przystąpiła do tego programu.


W związku z informacją dotyczącą objęcia powiatu hajnowskiego czerwoną strefą zagrożenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.


Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować Rodzicom Dzieci ze Starego Berezowa, Nowokornina, Mochnatego, Dubicz Osocznych i Czyżyk za udzielone wsparcie w postaci przekazania opału najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Czyże.


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 23.09.2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3244 zł, tj. 270,33 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 226,25 zł miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.


PRZYPOMINAMY, że w obecnym 2020r. nie występujemy o świadczenie 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenia są wypłacane. Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ są ustalone wyjątkowo na dłuższy okres niż zwykle – do 31 maja 2021r. Obecnie składają wnioski jedynie rodzice na nowonarodzone dzieci.
Papierowe wnioski o świadczenie  „Dobry Start” oraz o fundusz alimentacyjny i  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  przyjmujemy od 1 sierpnia 2020.

Informacji udzielają Anna Stankowska kierownik GOPS tel. 85 655 44 19, a.stankowska@ugczyze.pl oraz Emilia Stepaniuk referent ds. świadczeń tel. 85 655 44 19, e.stepaniuk@ugczyze.pl


Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.


Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wniosek o świadczenie ,,Dobry start” – drogą elektroniczną, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub za pośrednictwem poczty.


Informacja dotycząca realizacji w 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Gmina Czyże otrzyma dotację na opiekę nad chorymi oraz aktywizację i integrację mieszkańców

Realizacja projektu to koszt 467 tys. zł, a dofinansowanie

z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia br. przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania przez gminy: CZYŻE, Kolno, Drohiczyn, Michałowo i Narewka.

Dotacje zostaną przeznaczone na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i schorowanych w dziennych domach opieki.

Projekt dla gminy Czyże realizowany będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator) i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner). Jest on skierowany do 12 mieszkańców z jej terenu - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób starszych z niepełnosprawnością), poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie.

Będą to m.in. następujące działania: podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty terapii ruchowej, warsztaty kompetencji poznawczych i interpersonalnych, warsztaty rozwijające zainteresowania oraz indywidualne wsparcie pracy socjalnej.

Koszt realizacji projektu to 467 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.


INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ


Komunikat

Szanowni Państwo

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowania na grypę oraz wzrost liczby przypadków chorób zakaźnych wywołanych przez wirus COVID - 19,  zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy, a tylko w wyjątkowych wypadkach o kontakt bezpośredni w ośrodku po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:

85 655 44 19 , adres e-mail: gopsczyze@wp.pl

·         a.stankowska@ugczyze.pl – kierownik GOPS

·         e.stepaniuk@ugczyze.pl – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

·         a.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna

·         r.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny

·         k.misiejuk@ugczyze.pl -księgowość

 

Jednocześnie informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.


W innych sprawach kierowanych do Ośrodka można także   wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

za pomocą  Portalu Informacyjno - Usługowego EMPATIA

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  e-Puap GOPS (/gopsczyze2/SkrytkaESP)

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze, które są narażone na największe ryzyko związane z koronawirusem.  Nasz ogromny  apel do sołtysów, rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc  pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej. W przypadku powzięcia informacji o osobie starszej, samotnej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną prosimy o pilny kontakt telefoniczny z GOPS w Czyżach.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie sytuacji.

                                                                                                       Anna Stankowska

                                                                                                        Kierownik GOPS


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH DOTYCZĄCA POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie”.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.


Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:

•    jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz

        osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że spośród pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, do kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego, wyznaczono koordynatorów ds.: merytorycznych, finansowych oraz informatycznych. Realizatorzy ww. Programu mogą uzyskać informacje pod nr tel.:

        (85) 74  39 499 -     sprawy merytoryczne,

        (85) 74  39 228 -      sprawy finansowe,

        (85) 74  39 337 -      sprawy informatyczne.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), z początkiem stycznia 2016r., świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu.

Pomoc świadczona będzie osobom:

·                      którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·                      które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

·                      które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·                      które posiadają ważną legitymację weterana,

·                      które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

·                      osobom do 26. roku życia

·                      osobom, które ukończyły 65. lat.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 17/2015  udzielana jest codziennie od 1 stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25a (I piętro), w godzinach: 8.00-12.00 w poniedziałek, wtorek i środę przez radców prawnych a w czwartek i piątek przez adwokatów. Natomiast w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku - przez osobę uprawnioną z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy. Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Archiwum:

2020


 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże