PARK WODNY W HAJNÓWCE

ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka

tel.  85-876-7860

fax. 85-876-7863

e-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl

www.parkwodny.hajnowka.pl

CZYNNE CODZIENNIE 6.15 – 21.45

 

 

ATRAKCJE:

  Basen sportowy 6 torów  -25m, głębokość 1,4 - 1,8 m

  Basen rekreacyjny z atrakcjami:

·          dwa tory do nauki pływania

·          kula wywołująca fale

·          sztuczna rzeka

·          gejzer podwodny

·          urządzenia do masażu karku

·          przeciwprąd

·          masaże ścienne

·          ławeczka do masażu wodnego

·          mała zjeżdżalnia

·          basen jacuzzi

·          ścianka wspinaczkowa

   Zjeżdżalnia duża zewnętrzna o dł. 132M

   Tężnia solankowa- naturalne inhalatorium jodowe

   Sauna sucha i łaźnia parowa

   Salon SPA z solarium

   Sklepik z akcesoriami pływackimi

   Kawiarenka Błękitna Fala

   Punkt informacji turystycznej

   Sala konferencyjna

   Bezpłatny parking dla gości

   Miejsce Przyjazne Przyszłej Mamie

   Obiekt przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne

  

    PROWADZIMY:

·          indywidualne i grupowe nauki pływania

·          nauki pływania dla niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym

·          zajęcia dla kobiet w ciąży

·          lekcje doskonalenia pływania

·          aqua aerobik

CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

 

 

I. W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1

Lp

Godziny

Bilet

NORMALNY

 zł / 60 min.

Bilet

ULGOWY

 zł / 60 min.

Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe

 - obniżka)

Bilet

„ZGRANA PACZKA”

zł / 120 min.

maksymalnie 5 osób

Bilet

„SENIOR”

zł / 90 min

1

2

3

4

5

6

7

1

615 – 1200

7,00

- za każą następną minutę 0,12 zł

5,00

- za każą następną minutę 0,08 zł

29,00

 

- za każą następną minutę 0,48 zł

39,00

 

- za każą następną minutę

0,65 zł

7,00

 

- za każą następną minutę 0,12 zł

2

1200 – 2145

10,00

- za każdą następną minutę 0,17 zł

8,00

- za każą następną minutę 0,13 zł

44,00

 

- za każą następną minutę 0,73 zł

56,00

 

- za każą następną minutę

0,93 zł

10,00

 

- za każdą następną minutę 0,17 zł

 

 

W soboty, niedziele i święta:

Tabela 2

Lp

Godziny

Bilet

NORMALNY

 zł / 60 min.

Bilet

ULGOWY

 zł / 60 min.

Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne+3 ulgowe

 - obniżka)

Bilet

„ZGRANA PACZKA”

zł/ 120 min.

maksymalnie 5 osób

Bilet

„SENIOR”

zł / 90 min

1

2

3

4

5

6

7

1

615 – 1200

8,00

- za każą następną minutę 0,13 zł

6,00

- za każą następną minutę 0,10 zł

34,00

 

- za każą następną minutę 0,57 zł

45,00

 

- za każą następną minutę

0,75 zł

8,00

 

- za każą następną minutę 0,13 zł

2

1200 – 2145

11,00

- za każdą następną minutę 0,18 zł

9,00

- za każą następną minutę 0,15 zł

49,00

 

- za każą następną minutę 0,82 zł

61,00

 

- za każą następną minutę

1,00 zł

11,00

 

- za każdą następną minutę 0,18 zł

            Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

            Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

II.   Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

            od poniedziałku do piątku od godz. 1500 do godz. 2145

            w  soboty  i  niedziele od godz. 0900 do godz. 2145.

III.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

            w godz.   9:00 – 17:00   - 48,00 zł za 40 min.

            w godz. 17.00 – 21.00   - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

IV.  Karnety:

1.    karnet o wartości   60 zł po doładowaniu + 20% =   72 zł -  do wykorzystania w ciągu 40 dni.

2.    karnet o wartości 100 zł po doładowaniu + 20% = 120 zł. - do wykorzystania w ciągu 60 dni.

3.    karnet o wartości 150 zł po doładowaniu + 20% = 180 zł. - do wykorzystania w ciągu 90 dni.

4.    karnet o wartości 200 zł po doładowaniu + 20% = 240 zł. - do wykorzystania w ciągu 120 dni.

5.    karnet o wartości 600 zł po doładowaniu + 25% = 750 zł – do wykorzystania w ciągu 365 dni.

6.    karnet o wartości 150 zł - stałego klienta, imienny, ważny 30 dni z dokumentem tożsamości bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie.

7.     karnet o wartości 1400 zł - stałego klienta, imienny, ważny 365 dni z dokumentem tożsamości

            bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie.

Kaucja za wydany karnet wynosi 16 zł – będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karnetu i nie zwróceniu go do kasy Parku Wodnego. Po upływie okresów określonych w ppkt.1,2,3,4 i 5 konta klienta na karnetach są zerowane. Karnety określone w ppkt. 6 i 7 tracą ważność po upływie terminów w nich zawartych. Za karnety uszkodzone kaucja nie jest zwracana.

V.   Wejścia grupowe:

1.   3,00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach   zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).

2.   5,00 zł - dzieci i młodzież szkolna -  (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego.

3.   4,00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych w
            ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy klubem a Parkiem Wodnym.

4.   7,00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.

5.   8,00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1,2 i 4, dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

VI.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

1.    bilety ulgowe przysługują:

            a)   dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej),

            b)   osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia.

2.    wejścia bez opłat przysługują:

a)  dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

b)  opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku wodnego,

c)  opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej.

VII.  Opłaty za 20 godzinną naukę pływania i doskonalenie pływania:

1.   w grupach liczących od 12 – 15  osób (dzieci przedszkolne 10-12 osób):
              a)  dzieci i młodzież  - 200,00 zł / osobę

              b)  dorośli                  - 260,00 zł / osobę

2. „Godzina” zajęć nauki pływania wynosi 45 minut.

VIII.  Opłata za indywidualną naukę pływania:

            1.  za 1 godz. nauki pływania prowadzonej  dla 1 osoby   -  40,00 zł.

            2.  za 1 godz. nauki pływania prowadzonej  dla 2 osób     -  50,00 zł.

            3.  za 1 godz. nauki pływania prowadzonej  dla 3 osób   -  60,00 zł.

    „Godzina” zajęć nauki pływania wynosi 45 minut.

IX.   Opłata za podane niżej usługi:

1.    98,00 zł za osobę - zajęcia rekreacyjne – aqua aerobik w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 zajęć po 45 min + 8x15 min. czas wolny - w tym 1 zajęcia gratis).

2.    500,00 zł za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).

3.    100,00 zł za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).

 

X.   Inne opłaty:

50,00 zł – zagubienie lub zniszczenie transpondera od szafki,

20,00 zł – zniszczenie paska,

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

XI.  Opłata za korzystanie z tężni solankowej:

1.    6,00 zł – bilet jednorazowy / seans 45 min,

              za każdą następną minutę 0,15 zł.

2.    Karnety:

       50,00 zł – karnet „10” (uprawnia do 10 wejść),

       60,00 zł – karnet „15” (uprawnia do 15 wejść).