30 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim odbyło się „Spotkanie Noworoczne” zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

 

 

 


30 stycznia 2019 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.

 

 

 

 


30 stycznia 2019 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kuraszewo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem została Pani Katarzyna Filimoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Siemieniuk Jakub

 2. Pietruczuk Jerzy

 3. Dmitruk Jerzy

 4. Janczuk Karolina

 5. Gierasimiuk Sławomir

 6. Filimoniuk Mariusz

 7. Dmitruk Mirosław

 8. Gaładyk Beata

 

 

 

 


29 stycznia 2019 r. o godz. 1100 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szostakowo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Eugenia Jaroszuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Romaniuk Leon

 2. Romaniuk Krystyna

 3. Szyło Włodzimierz

 4. Plis Walentyna

 5. Jaroszuk Leon

 

 

 


28 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jarosław Bilkiewicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Mazanowski Janusz

 2. Białowieżec Janusz

 3. Ochrymiuk Jan

 4. Tychoniuk Andrzej

 5. Frankowski Mirosław

 6. Iwaniuk Eugeniusz

 

 


25 stycznia 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS”.

 

 

 

 


26 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Chilimoniuk Jan s. Mikołaja i Anastazji a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Chilimoniuk Jan s. Grzegorza

 2. Chilimoniuj Jan s. Mikołaja

 3. Hłasko Marcin

 4. Surel Jan

 

 

 

 


25 stycznia 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Łuszcze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Barbara Konach a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Wasiluk Bazyl

 2. Golonko Mikołaj

 3. Jancewicz Antoni

 4. Konach Mikołaj

 

 

 

 


24 stycznia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kojły z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.
4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Sołtysem po raz kolejny została wybrana Pani Irena Frankowska a członkami rady sołeckiej zostali:
   1. Artemiuk Leon
   2. Romaniuk Mikołaj
   3. Topolewska-Tomaszuk Alina
   4. Wawrzeniuk Jan
   5. Kondratiuk Mikiłaj

 

 

 


23 stycznia 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wólka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.
4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Sołtysem po raz kolejny został wybrany Pan Mirosław Zabrocki a członkami rady sołeckiej zostali:
   1. Prokopiuk Mikołaj
   2. Aleksiejuk Paweł
   3. Miczejko Cezary
   4. Filipiuk Aleksander

 

 

 


22 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki I z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Anna Sajewska a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Iliaszuk Anatol

 2. Bazyluk Dariusz

 3. Paszkowski Janusz

 4. Trofimiuk Adam

 5. Korniluk Andrzej

 6. Kuprianowicz Maria

 

 

 

 


W dniu 22 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się III sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich;

b)   przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże;

c)   Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021;

d)   ustanowienia wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania na terenie Gminy Czyże „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

e)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

f)   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

g)   kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

4)    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

5)    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

6)    Zapytania i wolne wnioski.

7)    Zamknięcie obrad.

 


21 stycznia 2019 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Hukowicze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Anna Romaniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Nikołajuk Halina

 2. Iwaniuk Grzegorz

 3. Stepaniuk Grzegorz

 

 

 

 


18 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Jolanta Jakoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Antoni Niewiński

 2. Piotr Golonko

 3. Edyta Jakoniuk

 4. Ewa Jakoniuk

 5. Jerzy Jakoniuk

 

 

 

 


Burmistrz Bielska Podlaskiego zorganizował w dniu 16 stycznia 2019 r. Spotkanie Noworoczne.

 

 

 

    


17 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbyła się uroczysta odprawa poświęcona omówieniu wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za 2018 r. oraz omówienie kierunków działań na rok bieżący. Przed spotkaniem odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zakupionych radiowozów.

 

 

 

 

 


13 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Klejnikach z udziałem licznie przybyłych mieszkańców wsi i zaproszonych gości, odbyła się promocja książki Pana Jana Łobuzińskiego „Klejniki. Dzieje wsi i parafii”. Publikacja ta to wspólna inicjatywa Gminy Czyże i Pana Jana Łobuzińskiego, a projekt graficzny użyczyło Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. To pierwsza książka tego autora a trzecia z kolei publikacja wydana przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach opisująca dzieje wsi i sołectw Gminy Czyże.

Na zakończenie spotkania promocyjnego przed publicznością zaprezentował się chór parafii prawosławnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach. Książka jest do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 10 stycznia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czyżach odwiedzili Urząd Gminy by uprzyjemnić czas pracownikom śpiewając kolędy. Grupę przygotował Wikary Parafii Prawosławnej w Czyżach Eliasz Suproniuk.