30 sierpnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie dotyczące „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz programu „Czyste powietrze”. Prelegentami byli specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Białymstoku.

 

 

 

 


Stoisko Promocyjne Koła Gospodyń Wiejskich „Kuraszanki” z Kuraszewa na  II Ogólnopolskim Święcie Plonów „Wdzięczni Polskiej Wsi” z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego  i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Kolnie / 25.08.2019 r. /. Oprawę muzyczną przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich „Kuraszanki” z Kuraszewa zabezpieczył zespół „Czyżowianie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18 sierpnia 2019 r. odbył się maraton rowerowy CYLKO PUSZCZA 2019. Przez Gminę Czyże przebiegały dwie trasy tego maratonu.

 

 


W dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy Czyże przeprowadzili kontrolę schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Radysach.

 

 

 

 

 

 


W dniu 6 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czyże przez Gminę Narew.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.  

7. Zapytania i wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 


Spotkanie Wójta Gminy Czyże z Wójtem Gmin Narewka Jarosławem Gołubowskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Narewka.

 


W dniu 11 sierpnia 2019 r. przy świetlicy we wsi Krywiatycze odbył się festyn "Krywiatyckie spotkania".