W dniu 30 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się 5 sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

 

 


Członkowie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska w dnu 18 kwietnia 2019 r. omówili plan finansowy na dodatkowe zadania w ramach działania 8.6 w związku z dodatkowymi środkami w wysokości 5 547 218,40 zł.

 

 

 

 


10 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się spotkanie, na którym zostały omówione następujące tematy:

 

- planowane inwestycje drogowe,

- bieżący stan infrastruktury drogowej,

- zimowe utrzymanie dróg,

- zaawansowanie prac związanych z realizacją projektów scaleniowych na terenie powiatu,

- zaawansowanie prac związanych z realizacją programu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- sprawy różne.

 

 

 


31 marca została zakończona zbiórka rzeczowa  dla Domu Dziecka w Białowieży, zainicjowana przez Panią Katarzynę Filimoniuk – sołtys sołectwa Kuraszewo. Pomysłodawcy tej jakże cennej inicjatywy dziękują wszystkim tym, którzy wsparli zbiórkę. Szczególne podziękowania są kierowane dla Parafii św.  Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie i dla Ks. Piotra Kamieńskiego  za największą ilość przekazanych rzeczy, pracownikom Urzędu Gminy Czyże za okazaną  pomoc oraz dla  Pani Sołtys  Ani Sajewskiej,  za pomoc w zbiórce w Sołectwie  Klejniki I.

Zebrane rzeczy 3 kwietnia  br. zostały  przekazane do Domu Dziecka na ręce Pani Dyrektor placówki Krystyny Dackiewicz.  Dziękujemy jeszcze raz za okazaną pomoc.

 

 


1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyła się prezentacja „Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego i jego gmin”, który powstał w ramach polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny Podlasia”  realizowanego przez Fundację EuroNatur i Powiat Hajnowski.

Program spotkania:

  • wprowadzenie do podstaw powstania Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu,

  • ochrona klimatu/zmiany klimatu, nawiązanie do konferencji w Katowicach,

  • krótkie przedstawienie Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrona klimatu,

  • przegląd Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu,

  • powstanie Agencji energetycznej i jej zadania,

  • przedstawienie szczegółów dotyczących m.in. katastru solarnego, energii wiatrowej i komunalnego narzędzia zarządzania energią.

 

 

 


31 marca w Korycinach odbyła się druga edycja konkursu na Tradycyjny Stół Wielkanocny. Swoje potrawy, wypieki i dekoracje wielkanocne zaprezentowało aż ponad 70 Kół Gospodyń Wiejskich z  Województwa Podlaskiego. To rekordowa liczba uczestników wojewódzkich konkursów kulinarnych organizowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Gospodarzem spotkania w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach był wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło. Na ciekawych regionalnych tradycji kulinarnych też czekał pokaz pieczenia sękacza nad paleniskiem i warsztaty tradycyjnych ozdób wielkanocnych przygotowane przez instruktorów Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. W czasie trwania konkursu, w Ziołowym Zakątku odbywało się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Podlaskiego OSP. Po obradach, druhowie i druhny z całego regionu odwiedzili sale z prezentacjami stołów wielkanocnych. Po raz pierwszy w tegorocznym konkursie wzięły udział członkinie nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich „ KURASZANKI” z Kuraszewa, dla którego życzymy dalszych sukcesów w promowaniu tradycji kulinarnych, folkloru, zwyczajów i obyczajów  Gminy Czyże.