W dniu 30.01.2018 o godz. 930 w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór przewodniczącego obrad

 3. Wybór protokolanta obrad.

 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków

 5. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2017 r.

 7. Sprawozdanie księgowej z zadań finansowych za 2017 r.

 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.

 10. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 11. Sprawy różne.

 12. Zakończenie obrad.


Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

 

 


W dniu 24 stycznia 2018 r. w Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne, którego gospodarzem był Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2017 r. połączona z odprawą służbową kierownictwa Podlaskiej Policji.

 

 

 

 


W dniu 19 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbył się zorganizowany przez Parafię Prawosławną w Kuraszewie „Koladnyj wieczar”, w którym uczestniczyli mieszkańcy wsi Kuraszewo, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna i Kojły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 19 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbyła się uroczysta odprawa poświęcona omówieniu wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za 2017 r.

 

 

 

 


W dniu 17 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyła się konferencja poświęcona Wojskom Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa powiatu.

 

 

 

 

 


W dniu 12 stycznia 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czyżach odwiedzili Urząd Gminy by uprzyjemnić czas pracownikom śpiewając kolędy. Grupę przygotował Wikary Parafii Prawosławnej w Czyżach Eliasz Suproniuk.