Porządek obrad Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach w dniu 30 października 2012 r.:

 

1.     Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego z osobą nadużywającą alkoholu. Zaproszono 5 osób.

2.     Rozpatrzenie wniosku Pani Elżbiety Tychoniuk - pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Czyżach o zakup dwóch zestawów filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki dla klas gimnazjalnych i uczniów klas IV – VI ( „Nie zamykaj oczu” „Asertywność”).

3.      Opracowanie projektu planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

4.     Sprawy różne.

 


W dniu 30 października 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XX sesja Rady Gminy Czyże

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b)    wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego,

c)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

5.     Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2011 rok.

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/12.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

            9. Zamknięcie obrad.

 


W dniu 29 października 2012 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się warsztaty kulinarne pod nazwą „Tradycje kulinarne Gminy Czyże” w ramach projektu „Tak dalekie a tak bliskie”. Podczas warsztatów dzieci uczyły się jak lepić pierogi w sposób tradycyjny i nowoczesny. A efekty, zobaczcie sami. Projekt zrealizowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII”.

 

 

Fotoreportaż


26 października 2012 r. w Zespole Szkól w Czyżach odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości udział wzięli również rodzice, nauczycieli oraz koledzy ze starszych klas i dzieci z oddziału przedszkolnego. Po wniesieniu sztandaru i złożeniu przyrzeczenia przez pierwszoklasistów Dyrektor Mirosław Pietkiewicz dokonał aktu pasowania. Na zakończenie starsza klasa wręczyła upominki pierwszoklasistom.

 

 

Fotoreportaż


27 października 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się „XIX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych zespołów min: „Łuna” z Białegostoku, „Trio” z Makówki, „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, „Metro” z Hajnówki oraz „Art-Pronar” z Narwi. Nie zabrakło również Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego z Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyż, „Niezabudki” z Kuraszewa i „Zbuczanki” ze Zbucza, gościnnie wystąpiła również mieszkanka Podrzeczan Natalia Siemieniuk wraz z koleżanką.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w ramach projektu pn. „XIX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”

 

 

 

Fotoreportaż


25 października w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się uroczyste wręczenie medali dla par z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości z pośród 18 zaproszonych par uczestniczyło 9. Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parom i Gratulujemy!!!

Fotoreportaż


Odmulenie koryta rzeki Łoknica na długości 13 kilometrów z uwzględnieniem całego odcinka rzeki znajdującego się na terenie Gminy Czyże.


W dniu 19 października 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora". Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uatrakcyjnił występ zespołu Art - Pronar z Narwi.

Fotoreportaż


W drodze porozumienia z Wodociągami Podlaskimi zarządzającymi siecią wodociągową i kanalizacyjną przystąpiliśmy do kompleksowego remontu budynku hydroforni w Czyżach. Udział finansowy Gminy Czyże zamknie się kwotą 10.000 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Spółki Wodociągi Podlaskie.

 


15 października 2012 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji dnia nauczyciela. Uczniowie w podzięce za trud włożony w ich edukację przez nauczycieli odegrali krótkie sceny rodem z telewizji jak również nie zabrakło tradycyjnych podziękowań i wręczania kwiatów.

 Wójt Gminy Czyże również gratulował nauczycielom i na ręce Pani Krystyny Kojło przekazał kosz ze słodyczami jak również wręczył Dyrektorowi Szkoły podziękowania i nagrodę.

Dyrektor Mirosław Pietkiewicz również wręczył nagrody dla nauczycieli, którzy według niego najbardziej w tym roku angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Fotoreportaż


W dniu 11 października 2012 r. w „Zagrodzie Podreczany” odbyło się ognisko pod hasłem „Święto pieczonego ziemniaka” Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach. W ognisku uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Czyżach. Dzieci brały udział w różnych grach i zabawach oraz pieczeniu kiełbasek.

Fotoreportaż


12 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Historie Podlaskie" zorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim w ramach projektu "Czyże - tradycje znane i mniej znane".

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”


W dniu 9 października 2012 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań pod hasłem „Czytam, więc wiem”, które odbyło się w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez „Gazetę Współczesną” i „Kurier Poranny”. Tematem wiodącym była „wycieczka” czytelnicza po Warszawie.

 

 

Fotoreportaż


Jubileusz 10-lecia Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce. W obchodach jubileuszowych uczestniczył również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.

 

Fotoreportaż


5 października 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się projekcje filmowe z cyklu "Historie Podlaskie" zorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim w ramach projektu "Czyże - tradycje znane i mniej znane".

 

 

Fotoreportaż

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”