Tradycyjnie jak co roku we wsi Morze odbył się czyn społeczny w którym udział wzięło 18 rolników. Swoim sprzętem w postaci ciągników i przyczep w dniu 30 czerwca  2012 r. rolnicy remontowali drogi dojazdowe do swoich pól poprzez dowóz pospółki piasku w miejsca najbardziej nieprzejezdne. Wójt Gminy ze swojej strony zabezpieczył koparkę i samochód jako wsparcie tej społecznej inicjatywy mieszkańców wsi Morze.

 

 

 

 


W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyły się kolejne obrady Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                                                                                     

Porządek obrad :

 

1.     Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego z osobą nadużywającą alkoholu. Zaproszono jedną osobę z miejscowości Leniewo.

2.     Rozpatrzenie prośby Pana Dyrektora ZS w Czyżach o dofinansowanie imprezy plenerowej pod hasłem „ Piknik Rodzinny” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, do której w 2012 r. włączyła się Gmina Czyże. Piknik jest skierowany do dzieci i rodziców, młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czyże.

3.     Rozpatrzenie prośby ks. Marka Jakimiuka o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (50 osób) z terenu gminy Czyże. W czasie wypoczynku będzie prowadzony program profilaktyczny z elementami psychoedukacji.

4.      Sprawy różne.

 

 

 

 


29 czerwca 2012 r. na placu szkolnym Zespołu Szkól w Czyżach miało miejsce zakończenie roku szkolnego uczniów uczęszczających do tej szkoły. W uroczystości udział wziął również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, po. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eugenia Kondraciuk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk jak również nauczyciele i rodzice. Pogoda dopisał jak co roku więc wręczaniu nagród, podziękowań i dyplomów nie miało końca, na szczęście uroczystość już się zakończyła i uczniowie mogli rozpocząć upragnione i długo wyczekiwane wakacje.

Życzymy wszystkim uczniom udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!

 

Fotoreportaż


W dniu 29 czerwca 2012 r. w miejscowości Leniewo trwała akcja ratowania małego bocianka, który wraz z gniazdem spadł na ziemię na skutek przeciążenia platformy i silnego wiatru. W akcji udział wzięli strażacy z PSP Hajnówka, którzy przy pomocy wysięgnika wyremontowali gniazdo i wnieśli małego bociana do środka gniazda.

 

Fotoreportaż

 


23 czerwca 2012 r. na placu szkolnym Zespołu Szkól w Czyżach odbył się „Piknik Rodziny”. W czasie trwania pikniku nie brakowało atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Ponadto odbył się konkurs na najlepsze ciasto, którego laureatką została Pani Edyta Karczewska za ciasto „Shrek”. Rozegrane zostały również dwa mecze, jeden uczniowie kontra tatusiowie oraz drugi uczennice kontra mamy. Wynik meczu był nieważny, najważniejsza była dobra zabawa!!!

 

Fotoreportaż

 


22 czerwca 2012 r. w Zespole Szkól w Czyżach miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III Gimnazjum. W uroczystości udział wzięli uczniowie klasy II i III Gimnazjum, rodzice, nauczyciele oraz Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.

 

Fotoreportaż

 


Od 25 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże można oglądać wystawę prezentująca dorobek 25-letniej działalności artystycznej zespołu „Czyżowianie”. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Фальклорная група  "Чыжавяне"  

 

Zespół Folklorystyczny „CZYŻOWIANIE”


Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz - etap II. Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Wartość projektu 1 428 554,34 zł, wkład własny Gminy 529 605,34 zł.

 


Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk otrzymał medal pamiątkowy za zasługi od Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

 


W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyło się podsumowanie konkursu ph. „Zagrożenia w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka”. W skład komisji oceniającej prace weszli:

- Kazimierz Koper – przedstawiciel OIP Białystok,

- Krystyna Nikołajuk – przedstawiciel Zespołu Szkół w Czyżach,

- Katarzyna Szyryńska – przedstawiciel Urzędu Gminy Czyże.

Do konkursu zgłoszono 42 prace, z czego nagrodzono 14 prac.

 

Pierwsze miejsca:

- Zabrocka Małgorzata,

- Karczewska Izabela,

- Michaluk Małgorzata,

- Aleksiejuk Aleksandra.

 

Wyróżnienia:

- Karczewska Karolina,

- Topolewska Magdalena,

- Jancewicz Ewelina,

- Ostapczuk Daniel,

- Trofimiuk Alina,

- Małaszkiewicz Mateusz,

- Andrejuk Joanna,

- Dymowicz Angelika,

- Pupek Magdalena,

- Stepaniuk Izabela.

Nagrody za pierwsze miejsca i wyróżnienia zostały wręczone zwycięzcom 14 czerwca 2012 r., nagrody za uczestnictwo w konkursie zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 


Gmina Czyże ze środków własnych zakupiła kosiarkę spalinową. Koszt zakupu 1670,00 zł brutto

 


Zakupiono trzy nowe regały do archiwum.

 

 


W dniu 8 czerwca 2012 roku w miejscowości Klejniki były nagrywane sceny do telewizyjnego filmu fabularnego pt. ,,Tatort''. Realizatorem zdjęć filmowych jest polska firma TEMPUS FILM Gaczkowski Strzelecki Sp. jawna z Łodzi, wspólnie z niemiecką firmą NORDFILM.

Fotoreportaż


Gmina Czyże ze środków własnych zakupiła kosiarkę bijakową w celu podwyższenia jakości obkaszanych dróg gminnych. Koszt zakupu 20 000 zł brutto.