Fotoreportaż


 „Wydanie nagrania na płycie CD

 z repertuarem białoruskich zespołów

 Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Gminy Czyże”

 

PROJEKT

zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      Gmina Czyże jest gmina specyficzną pod wieloma względami, a jej odrębność narodowo-religijna pozwoliła wytworzyć swoistą atmosferę tych stron Ziemi Podlaskiej, swoje własne style i tradycje śpiewacze, swoją własną kulturę lokalną. Odrębności środowiska lokalnego dotyczą głównie obrzędowości, dorocznych i rodzinnych zwyczajów, obyczajów, folkloru muzycznego i słownego oraz sztuki ludowej i materialnej. Odrębność kulturowa tego terenu jest widoczna zarówno w sferze kultury duchowej, jak i materialnej.

      Często tradycje te były przekazywane z pokolenia na pokolenie, były one stabilne, na stałe wpisane w obraz i życie wsi. Sytuacja ta jednak zaczęła ulegać zasadniczej zmianie z chwilą umasowienia nowych umiejętności i nowoczesnych, bardziej wydajnych i ekonomicznych technik wytwarzania, produkcji oraz  ekspansji środków masowego przekazu.

      To właśnie dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, wspólnie z władzami samorządowymi gminy od wielu lat podejmuje działania służące  ochronie dorobku kulturowego pokoleń, spuścizny naszych przodków i lokalnych tradycji. Tego typu myślenie  -  to potrzeba chwili dla zachowania własnej tożsamości i świadomości własnej odrębności. Znaczącą rolę w tego typu działaniach na przestrzeni ostatnich lat odegrał amatorski ruch artystyczny i społeczny ruch na rzecz zachowania spuścizny kulturowej w gminie Czyże. Szczególnie zespoły amatorskiego ruchu artystycznego zyskały miano „ambasadorów gminnej kultury”. Były one  pionierami  pierwszych form promocji gminy w bardzo oryginalnym, ale zarazem i rzetelnym wydaniu.

    Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego  na terenie gminy Czyże zaliczane są do najbardziej  znanych w tej kategorii odtwarzania i przekazywania folkloru w  powiecie hajnowskim i województwie podlaskim.   Swoją żywotność uświetniają licznymi występami i udziałami w konkursach, spotkaniach i przeglądach, w czasie których szerzą i propagują miejscową kulturę, a uczestnikom imprez dają radość wspólnego śpiewania i muzykowania.

 

*  *  *

     Zachowanie i popularyzacja folkloru muzycznego Gminy Czyże – taki cel postawił sobie Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przystępując do realizacji projektu pn.

„Wydanie nagrania na płycie CD

 z repertuarem białoruskich zespołów

 Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże”.

 

Realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa bez wsparcia

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

i to dzięki dotacji z MSWiA po raz pierwszy wydana zostanie płyta CD w nakładzie 1000 szt.  z repertuarem ( 18 utworów ) wszystkich zespołów obecnie działających na terenie Gminy Czyże.

 

     W nagraniach uczestniczyli:

-          Zespół „Czyżowianie” z Czyż,

-          Grupa żeńska Zespołu „Czyżowianie”,

-          Grupa męska Zespołu „Czyżowianie” ,

-          Natalia Siemieniuk  z Zespołu Szkół w Czyżach ,

-          Zespół „Leśna Gawęda” z Zespołu Szkół w Czyżach ,

-          Zespół „Niezabudki” z Kuraszewa ,

-          Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza ,

-          Zespół „Zbuczanki” ze Zbucza