www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

20 grudnia 2022 r. odbyło się XVII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

  3. Przyjęcie protokołu z XVI Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 16 września 2022 r.

  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.

  5. Pod jęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2023 r.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata      2023-2026.

  7. Dyskusja Członków Związku nad przyjęciem nowych członków tj. Powiatu Bielskiego, Powiatu Hajnowskiego, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Gródek, Gminy Michałowo oraz nad przekształceniem związku gminnego w związek powiatowo- gminny w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo- Wschodniego Podlasia.

  8. Dyskusja i wolne wnioski.

  9. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże