www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

20 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sapowo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Angelika Kuprianowicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Jakimiuk Barbara

 2. Grygoruk Bazyl

 

 


13 lutego 2019 r. o godz. 1730 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Piotr Zabrocki a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Kondraciuk Jerzy

 2. Korzunowicz Helena

 3. Korzunowicz Paulina

 4. Wiśniewska Maria

 5. Zabrocka Maria

 


11 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pani Iwona Ignatiuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Romaniuk Jan

 2. Pietruczuk Anatol

 3. Prokopiuk Mikołaj

 

 


8 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podrzeczany z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Bazyli Jakimiuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Niestieruk Grzegorz

 2. Kondratiuk Jerzy

 3. Leończuk Grzegorz

 4. Iwaniuk Iwona

 

 

 


6 lutego 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zbucz z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jarosław Kiczkajło a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Irena Romaniuk

 2. Anatol Sapieżyński

 3. Konstanty Wawreszuk

 

 

 

 

 


6 lutego 2019 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leniewo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Zbigniew Bazyluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Marciniak Przemysław

 2. Łapiński Jan

 3. Bazyluk Katarzyna

 4. Jakoniuk Jan

 

 

 


5 lutego 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki II z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Agnieszka Grygoruk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Trofimiuk Bogusława

 2. Fiedoruk Bożena

 3. Owłasiuk Mikołaj

 

 

 


1 lutego 2019 r. o godz. 1100 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kamień z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Aleksander Gawryluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Kluczyk Tomasz

 2. Kluczyk Barbara

 3. Siegień Piotr

 4. Gawryluk Mikołaj


30 stycznia 2019 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kuraszewo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem została Pani Katarzyna Filimoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Siemieniuk Jakub

 2. Pietruczuk Jerzy

 3. Dmitruk Jerzy

 4. Janczuk Karolina

 5. Gierasimiuk Sławomir

 6. Filimoniuk Mariusz

 7. Dmitruk Mirosław

 8. Gaładyk Beata

 

 

 

 


29 stycznia 2019 r. o godz. 1100 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szostakowo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Eugenia Jaroszuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Romaniuk Leon

 2. Romaniuk Krystyna

 3. Szyło Włodzimierz

 4. Plis Walentyna

 5. Jaroszuk Leon

 

 

 


28 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jarosław Bilkiewicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Mazanowski Janusz

 2. Białowieżec Janusz

 3. Ochrymiuk Jan

 4. Tychoniuk Andrzej

 5. Frankowski Mirosław

 6. Iwaniuk Eugeniusz

 

 


26 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Chilimoniuk Jan s. Mikołaja i Anastazji a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Chilimoniuk Jan s. Grzegorza

 2. Chilimoniuj Jan s. Mikołaja

 3. Hłasko Marcin

 4. Surel Jan

 

 

 

 


25 stycznia 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Łuszcze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Barbara Konach a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Wasiluk Bazyl

 2. Golonko Mikołaj

 3. Jancewicz Antoni

 4. Konach Mikołaj

 

 

 

 


24 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kojły z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.
4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Sołtysem po raz kolejny została wybrana Pani Irena Frankowska a członkami rady sołeckiej zostali:
   1. Artemiuk Leon
   2. Romaniuk Mikołaj
   3. Topolewska-Tomaszuk Alina
   4. Wawrzeniuk Jan
   5. Kondratiuk Mikiłaj

 

 

 


23 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wólka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.
4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Sołtysem po raz kolejny został wybrany Pan Mirosław Zabrocki a członkami rady sołeckiej zostali:
   1. Prokopiuk Mikołaj
   2. Aleksiejuk Paweł
   3. Miczejko Cezary
   4. Filipiuk Aleksander

 

 

 


22 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki I z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Anna Sajewska a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Iliaszuk Anatol

 2. Bazyluk Dariusz

 3. Paszkowski Janusz

 4. Trofimiuk Adam

 5. Korniluk Andrzej

 6. Kuprianowicz Maria

 

 

 

 


21 stycznia 2019 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Hukowicze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Anna Romaniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Nikołajuk Halina

 2. Iwaniuk Grzegorz

 3. Stepaniuk Grzegorz

 

 

 

 


18 stycznia 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Jolanta Jakoniuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Antoni Niewiński

 2. Piotr Golonko

 3. Edyta Jakoniuk

 4. Ewa Jakoniuk

 5. Jerzy Jakoniuk

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże