www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

20 października 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny to nie tylko specjaliści różnych dziedzin, to również zaangażowana grupa, która nie tylko wdraża wypracowane przez siebie standardy interwencji, ale również buduje społeczne lobby na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz minimalizowania jej skutków. Do zadań Zespołu należy również prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r. w skład Zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach wchodzą:

 

1.      Anna Stankowska –kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

2.      Alina Iwaniuk – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach;

3.      Eugenia Kondraciuk – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    Czyżach;

4.      Katarzyna Szyryńska –Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w Czyżach;

5.      Raisa Baszun – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czyżach;

6.      Elżbieta Tychoniuk – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Czyżach;

7.      Barbara Kraśko – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim;

8.      sierż. szt. Wiktor Nowik – dzielnicowy terenu Gminy Czyże z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce;

9.      Zenaida Gierasimiuk – przedstawiciel organizacji pozarządowej OSP Czyże.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże