www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie  uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2021 r.,

c)    zamian w budżecie gminy Czyże za 2022 r.,

d)    określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,

e)    odwołania Skarbnika gminy,

f)    powołania Skarbnika gminy,

5.    Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za I półrocze 2022 r.,

6.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

7.    Wolne wnioski i zapytania.

8.    Zamknięcie obrad.   

 

W trakcie sesji Radni Gminy Czyże oficjalnie pożegnali obecną Skarbnik Panią Marię Konach, która pełniła tę funkcję od 2004 r. Pani Maria dziękowała Radnym za miłą współpracę, za pomoc i wsparcie.

Tego dnia wybrano również nowego Skarbnika, który obejmie tę funkcję 28 lipca 2022 r. Panią Katarzyne Zabrocką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże