www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 7 lutego 2019 r. w Białowieży odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

  • Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXIII Zgromadzenia Ogólnego.

  • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.

  • Przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za działalność w roku 2018

  • Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.

  • Wybór Przewodniczącego Zarządu ZGWWP- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

  • Wybór 4 członków Zarządu ZGWWP – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

  • Wybór 3 –osobowej Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

  • Przyjęcie budżetu Związku na 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dochodów i wydatków Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na rok 2019.

  • Debata na temat wszelkich możliwych płaszczyzn współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

- Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,

- wystąpienia Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, nt. Programu „Energia +”

- Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz jego współpracownicy: Fundusz Dróg Samorządowych i narastające problemy związane z utrzymaniem i organizacją gminnej oświaty.

- Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz jego współpracownicy: optymalne wykorzystanie potencjału samorządów do rozwoju województwa podlaskiego.

- Magdalena Tymińska – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku: „Pożyczki termomodernizacyjne dla wspólnot spółdzielczych TBS”

  • Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże