www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    uchwalenie planu rozwoju miejscowości wsi Klejniki,

b.    przyjęcie Programu Aktywności lokalnej 2017-2020.

5.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

6.    Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

7.    Odpowiedzi na interpelacje.

8.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.    Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, Kierownik PZDR w Hajnówce Mikołaj Janowski oraz członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże