www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

26 maja odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski, Sekretarz Gminy Czyże Anna Stankowska, Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne Mikołaj Ławrynowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. Celem spotkania było nawiązanie współpracy dotyczącej utworzenia w nieodległej przyszłości Centrum Usług Społecznych w ramach partnerstwa międzygminnego. Gospodarze korzystając z okazji zaprezentowali gościom Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże