www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 30.01.2020 o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór przewodniczącego obrad

 3. Wybór protokolanta obrad.

 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków

 5. Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2019 r.

 7. Sprawozdanie księgowej z zadań finansowych za 2019 r.

 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.

 10. Przeprowadzenie wyborów organów Spółki Wodnej na kadencję 2020-2024.

 11. Ustalenie wysokości składki członków spółki za 1 ha zmeliorowanych gruntów w   2020 r. 

 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 13. Plan prac na 2020 r.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Zakończenie obrad.