www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Interpelacje radnych.

4) Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.,

b)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

c)    przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy  Czyże.

5)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  2017/2018.

6)    Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

7)    Sprawozdanie z działalności kierowników jednostek organizacyjnych.

8)    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

9)    Odpowiedzi na interpelacje.

10)  Zamknięcie obrad.

 

Na zakończenie spotkania Wójt wręczył radnym z okazji zakończenia kadencji podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Rady Gminy.

 

 

Fotoreportaż