www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10 listopada 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” oraz posiedzenie Euroregionu Puszcza Białowieska.  Porządek Walnego Zebrania LGD:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.

6. Aktualizacja składu Rady

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże