www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 5 lutego 2018 r. w Pilikach odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 • Występ zespołu Folklorystycznego „Łuna”, działającego przy Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski

 • Prezentacja Gminy Bielsk Podlaski – Raisa Rajecka - Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 • Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego.

 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.

 • Przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2017.

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi – podjęcie uchwał.

 • Omówienie zamierzeń, planów i kierunków działań Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w 2018 r.

 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej – podjęcie uchwały.

 • Przyjęcie budżetu Związku na 2018 r. – podjęcie uchwały.

 • Debata na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego, z udziałem min:

- Jacka Boguckiego – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego,

- Jerzego Leszczyńskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego,

- parlamentarzystów z województwa podlaskiego.

 • Dyskusja na temat Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, z dnia 11 stycznia 2018 r.

 • Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże