www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 30 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)  przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok,

b)  debata nad raportem,

c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania\,

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany w budżecie gminy na 2022 rok,

b)  udziału Gminy Czyże w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” na lata 2021 – 2027,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

d)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

6.    Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

7.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.    Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże