www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 21 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże,

c) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże,

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

  5) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

  6) Odpowiedzi na interpelacje.

      7) Zamknięcie obrad.

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Pan Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże