www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 14 września  2017 r. odbyło się XXI Zgromadzenie Ogólne  Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Program spotkania:

 

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

·         Prezentacja dorobku i walorów Miasta Augustów – Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustów,

·         Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXI Zgromadzenia Ogólnego,

·         Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia,

·         Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej,

·         Wybór składu Komisji Skrutacyjnej,

·         Zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej – wybory uzupełniające – podjęcie uchwały,

·         Zmiany w statucie Związku – przedstawienie proponowanych zmian i dyskusja

- Uchwała nr XXI/25/17 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – podjęcie uchwały.

- Uchwała Nr XXI/26/17 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego  w sprawie tekstu jednolitego  Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – podjęcie uchwały.

 

Debata nt: „Jak rozwijać obszary wiejskie naszego regionu w kontekście przeprowadzonych i przygotowanych zmian prawnych oraz dostępności i dystrybucji środków unijnych i krajowych”.

·         Wprowadzenie do dyskusji – Mirosław Lech Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

·         Wystąpienie Pana Leszka Świętalskiego – Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej nt. najistotniejszych działań parlamentu i rządu w zakresie prawodawstwa, co do których ZGWRP wydawał stanowiska, opinie lub uczestniczył w procesie legislacyjnym.

·         Wystąpienie zaproszonych gości:

- Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski,

- Pan Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego i jego współpracownicy,

- dyskusja, zgłaszanie wniosków i stanowisk.

  • Podsumowanie obrad i informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego o aktualnych i planowanych działaniach Związku.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże