www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

31 sierpnia br. na terenie gminy Czyże gościliśmy uczestników tegorocznej Szkoły  Letniej  PKN ICOMOS. Goście zwiedzili między innymi Zakład Tartaczny w Podrzeczanach oraz Gminny Ośrodek Kultury i miejscowość Czyże.

Polski Komitet Narodowy zainaugurował w 2015 roku cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Celem spotkań jest przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków.  

Tegoroczna – odbyła się w Ciechanowcu w dniach 29.08.- 1.09.2018 r. Wiodącym tematem Szkoły była: ARCHITEKTURA DREWNIANA – OCHRONA, KONSERWACJA, MODERNIZACJA

Współorganizatorem Szkoły jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Szkoła Letnia jest adresowana przede wszystkim do młodych specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną dziedzictwa, dla których będzie to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń. Kandydaci muszą mieć podstawową wiedzę i pewne doświadczenie zawodowe. Szkoła adresowana jest nie tylko do członków PKN ICOMOS, ale do wszystkich osób aktywnie działających w obszarze ochrony i konserwacji zabytków, które chcą poszerzyć swoją wiedzę. Sprzyjać temu ma możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników w zajęciach seminaryjnych, objeździe terenowym pogranicza południowo-wschodniego Podlasia i w panelach dyskusyjnych. Przewidywane są też zajęcia praktyczne (warsztaty konserwatorskie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże