www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W miejscowości Lady ustawiono tablicę opisującą tę miejscowość w XVIII w.

 

 

         Lady, jedna z mniejszych wsi gminy, wyróżniają  się bogatą, wielowiekową, chociaż w znacznej części zapomnianą historią. Wiedza na temat dziejów tej wsi z pewnością zasługuje na upowszechnienie ponieważ to co działo się przed wiekami w Ladach przez długi czas miało duży wpływ na losy mieszkańców kilkudziesięciu wsi dawnej ziemi bielskiej.

         Pierwszy opis Lad pochodzi z 1576 roku. Już wówczas we wsi istniał folwark, młyn, a przede wszystkim znajdowała się tu siedziba leśniczego. Istniejące wówczas leśnictwo bielskie, zwane również ladzkim, obejmowało  obszar nie istniejącej już obecnie Puszczy Bielskiej położonej pomiędzy Bielskiem Podlaskim, a zachodnią rubieżą Puszczy Białowieskiej. Puszcza Bielska była stopniowo wycinana, a na wylesionym obszarze założono w czasach realizacji pomiary włócznej, zarządzonej przez królową Bonę, kilkadziesiąt wsi zasiedlanych przez ludność ruską. Wskutek wylesiania całego obszaru  z biegiem czasu funkcja leśniczego ladzkiego zmieniała się i polegała przede wszystkim na zarządzaniu zespołem kilkudziesięciu wsi królewskich. Lady stanowiły wówczas ważne centrum administracyjne i gospodarcze ziemi bielskiej. Pozostałością po dawnych czasach jest określenie Puszcza Ladzka. Obecnie stanowi ona część Puszczy Białowieskiej.

         Katastrofalne zniszczenia dla ziemi bielskiej przyniósł ze sobą tzw. „potop szwedzki”, który miał miejsce w połowie XVIII wieku. Zrujnowany gospodarczo i demograficznie region w 1667 roku objął w dzierżawę hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki. Stało się to impulsem do ożywienia gospodarczego i odbudowy terenów położonych na obszarze między Bielskiem Podlaskim, a dzisiejszą Hajnówką. Centralnym miejscem skupiającego 31 wsi leśnictwa bielskiego nadal pozostawały Lady. W tej niewielkiej dzisiaj wsi powstał okazały pałac będący siedzibą leśniczego, kaplica rzymskokatolicka, browar wraz z gorzelnią oraz cały zespół budynków dworskich. W pobliżu dworu w Ladach wykopano dwie sadzawki oraz założono ogród w stylu włoskim. Zachowane dokumenty mówią, że do prac budowlanych na terenie dworu angażowano różnych specjalistów, między innymi złotników ze Lwowa, zaś całościowy nadzór sprawował Jan Sękowski, nadworny architekt Branickich. Nie jest pewne z jakiego materiału był zbudowany pałac, ale licznie znajdowane cegły w miejscu gdzie znajdował się dwór oraz fakt, że w ladzkiej cegielni produkowano dobrej jakości cegłę pozwalają przypuszczać, że był to budynek murowany. Opis wnętrz pałacowych, który przetrwał do naszych czasów pokazuje, że pałac był wystawną, bogato wyposażoną budowlą.

         Najlepszym czasem dla Lad okazał się XVIII wiek, kiedy to na dworze i w okolicznych wsiach kwitło życie gospodarcze, a także często pojawiały się tu znane osobistości. Szczególne zdarzenie miało miejsce w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospolitej. 30 sierpnia 1784 roku niecodzienny gość zawitał do Lad. Tegoż dnia mieszkańcy wsi ujrzeli orszak złożony z sześcio i czterokonnych karet i kolasek oraz znacznej liczby powozów. Król Stanisław August Poniatowski będąc w drodze z Warszawy do Grodna przejeżdżał przez Lady i zatrzymał się w ladzkim pałacu na śniadanie o czym napisał towarzyszący mu drodze sekretarz królewski Adam Naruszewicz w Diariuszu podróży najjaśniejszego Stanisława Augusta, króla polskiego na sejm grodzieński. Po śniadaniu w Ladzie król Staś udał się na polowanie do Białowieży.

         Kres istnieniu dworu w Ladach przyniósł upadek I Rzeczypospolitej. Władze pruskie, które w wyniku rozbiorów zajęły Podlasie przeprowadziły reformę administracyjną. Leśnictwo bielskie zlikwidowano. Dwór w Ladach stracił na znaczeniu i ostatecznie został rozebrany. O jego istnieniu mówią jedynie zachowane dokumenty archiwalne i resztki cegieł znajdywane w miejscu gdzie się znajdował.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże