www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się I Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zgromadzenia

 2. Ustalenie porządku Zgromadzenia

 3. Wybór komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Związku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2019-2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego EL-PI sp. z o.o. na dzień 12 grudnia 2018 r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i dodatkowych informacji i objaśnień za okres 2 stycznia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku po zakończeniu likwidacji EL-PI spółki z o.o.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji EL-PI spółki z o.o. sporządzonego na dzień              13 grudnia 2018 r., składającego się ze sprawozdania z działalności Likwidatora, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i dodatkowych informacji i objaśnień za okres 2 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi za okres 2 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. i ogłoszeniu likwidacyjnego sprawozdania finansowego.

 14. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu EL-PI spółki z o.o. z dniem 13 grudnia 2018 r.

 15. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów EL-PI spółki z o.o.

 16. Dyskusja i wolne wnioski.

 17. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże