www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 8 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie uchwały w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czyże,

c)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

6.    Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

7.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.

8.    Zapytania i wolne wnioski.

9.    Zamknięcie obrad.

9.

W obradach uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski. W trakcie sesji Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Pani Krystyna Gawryluk wraz z Radnymi z Kuraszewa złożyła serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi za remont drogi powiatowej Kuraszewo – Kamień.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże