www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9 marca 2021 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kamień w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Kamień.

 

Ustala się porządek obrad zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

5. Wybór Sołtysa.

6. Sprawy bieżące.

 

Nowo wybranym sołtysem sołectwa Kamień została Pani Krystyna Gawryluk.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże