www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 29 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Interpelacje radnych.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

c)     zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże.

5.  Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6.  Odpowiedzi na interpelacje.

7.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8.  Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Jan Adamczuk, Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski oraz Naczelnik Zarządu Jednostki OSP Czyże Janusz Białowieżec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże