www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i   młodzieży,

  2. ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże,

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

  4. zmiany uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 6. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

 9. Zamknięcie obrad.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże