www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021,

c) zmiany Statutu Gminy Czyże.

5) Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

6) Informacja Wójta Gminy Czyże z działalności między sesjami.

  7) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

8) Odpowiedzi na interpelacje.

      9) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Jan Adamczuk, Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski oraz Dzielnicowy Gminy Czyże sierż. szt. Andrzej Grygoruk.

 

 

Fotoreportaż

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże