www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

31 października2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora". Organizatorami spotkania było Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czyżach przy współpracy z Urzędem Gminy Czyże, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Krystyna Gawryluk, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach Jerzy Jakimiuk.

Spotkanie rozpoczęła oraz powitała uczestników i gości Przewodnicząc koła PZERiI w Czyżach Irena Romaniuk. Następnie głos zabrali Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Krystyna Gawryluk oraz Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, którzy życzyli Seniorom, aby kolejnym latom i dniom towarzyszyło zdrowie i szacunek i aby nigdy nie zabrakło im zapału do społecznej aktywności.

Oprócz członków miejscowego koła w spotkaniu uczestniczyli i bawili się na zabawie tanecznej również członkowie kół z sąsiednich gmin, między innymi z Hajnówki, Narwi, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych i Kleszczel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże