www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                           

              | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1MW (megawat), np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed dniem 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy (tj 30.06.2022 r.). Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po dniu 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Deklarację można złożyć w wybrany sposób:


• przez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/

• osobiście w Urzędzie Gminy w Czyżach,
• listownie na adres Urzędu Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże.

Aby złożyć deklarację internetowo, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk


Centralna ewidencja emisyjności budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków - deklaracja

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Informacje podstawowe

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże