www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

„29 maja to Dzień Działacza Kultury, to święto osób, które swoim zaangażowaniem i twórczą pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę swojego regionu. Działalność w kulturze jest swojego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia. Ale to właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności człowieka, wzbogaca naszą codzienność, rozwija wrażliwość, by dzięki niej można było realizować swoje pasje” – takimi słowami powitał wszystkich zebranych w świetlicy wiejskiej w Czyżach 26 maja 2018 r. z okazji gminnych obchodów Dnia Działacza Kultury Jerzy Jakimiuk dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

Oprócz członków amatorskich zespołów artystycznych gminy Czyże w uroczystości wzięli udział:

·         Ks. Jerzy Kulik - proboszcz Parafii Prawosławnej w Czyżach,

·         Ks. Eliasz Suproniuk - wikary Parafii Prawosławnej w Czyżach,

·         Krystyna Gawryluk – Przewodnicząca Rady Gminy Czyże,

·         Jolanta Jakoniuk – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czyże,

·         Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże

Spotkanie było też okazją do zaakcentowania 30-lecia działalności Zespołu „Czyżowianie” oraz 5-lecia działalności zespołu „Wierasy”. Wspomniał o tym w swoim wystąpieniu Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże, dziękując jubilatom za aktywny udział w życiu kulturalnym Gminy Czyże, za kultywowanie lokalnych tradycji oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii naszej gminy. Członkowie amatorskich zespołów artystycznych zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, poszczególne zespoły nagrodami rzeczowymi, a obchodzące jubileusz zespoły okolicznościowymi statuetkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże