www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 23 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce z następującym porządkiem zebrania:

 

1.    Otwarcie posiedzenia

2.    Wydanie opinii w sprawie sprawozdania z Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego za rok 2018.

3.    Wydanie opinii w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SPZOZ w Hajnówce.

4.    Wydanie opinii w sprawie przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

5.    Wydanie opinii w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej.

6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże