www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 23 maja 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Biura Stowarzyszenia za rok 2017 – podjecie stosownej uchwały.

  5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – podjecie stosownej uchwały.

  6. Dyskusja i przyjęcie Preliminarza budżetowego na rok 2018.

  7. Zasady drugiego naboru wniosków w Programie PL-BY-UA 2014-2020. Wystąpienie przedstawiciela WST Programu.

  8. Sprawy różne i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże