www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 8 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Czyżach.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

  2. Sprawozdanie z działalności Koła.

  3. Wybór Zarządu Koła i Komisji.

  4. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Rejonowego ZERiI w Hajnówce.

  5. Sprawy różne.

Przewodniczącą Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Czyżach ponownie została wybrana Pani Irena Romaniuk.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże