www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże,

b)    przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2020”,

c)    uchylająca uchwałę Nr 30.155.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

  2. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

  3. Informacja z realizacji uchwał.

  4. Odpowiedzi na interpelacje.

  5. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

  6. Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże