17-207 Czyże 98 

 Nagrania obrad 

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


Informacja Administratora danych osobowych.

Klauzula informacyjna Urzędu Stanu Cywilnego


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE Lokalna prasa

GOK w Czyżach oferuje do sprzedaży drewniane regały biblioteczne, będące na wyposażeniu Punktu Bibliotecznego w Klejnikach.  Czytaj całość…

Gazeta Hajnowska i Wieści Podlaskie  Nr 2  Czytaj całość…

OBWIESZCZENIE technologie uprawy zbóż

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.  Czytaj całość…

Szkolenie odbędzie się 19 lutego o godz. 9.00 w lokalu „Wrota Lasu” Hajnówka ul. Piłsudskiego 14.  Czytaj całość…

Zaproszenie do kina Ferie w Klejnikach

KINO CINEMA LUMIERE – 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury.  Czytaj całość…

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach przygotowanych specjalnie na ferie.  Czytaj całość…

Ogłoszenie promocja książki

Z uwagi na okres zimowy i możliwość wystąpienia ciągłych opadów przypominam  o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu.  Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach z udziałem licznie przybyłych mieszkańców wsi i zaproszonych gości, odbyła się promocja książki Pana Jana Łobuzińskiego.   Czytaj całość…

Wybory sołtysów Recykling jest niezbędny!

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.  Czytaj całość…

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w  konkursie ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.  Czytaj całość…

System do głosowania Kolędnicy odwiedzili urząd

W celu zaspokojenia potrzeb związanych z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Gmina Czyże zakupiła system do głosowania imiennego oraz system transmisji wideo.   Czytaj całość…

W dniu 10 stycznia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czyżach odwiedzili Urząd Gminy by uprzyjemnić czas pracownikom śpiewając kolędy.   Czytaj całość…

Sprzęt dla OSP Wspólne ubieranie choinki

20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże uroczyście został przekazany sprzęt dla jednostek OSP Czyże i OSP Klejniki.  Czytaj całość…

W Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło się wspólne ubieranie choinki. Warsztaty poprowadziła Pani Ola Giermaniuk oraz Anna Sajewska.  Czytaj całość…

Ułatwienia dla firm Niedziele handlowe

Nowa ulga ZUS (mały ZUS), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych.  Czytaj całość…

Niedziele handlowe - kalendarz na 2019 r.  Czytaj całość…

II sesja Rady Gminy zwrot podatku akcyzowego

W dniu 28 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się II sesja Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

Informacja dla producentów rolnych, iż w 2019 r. mogą oni ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  Czytaj całość…

Betlejemskie światełko Wigilia dla osób starszych

Drużyna Harcerska „Tropiciele” z Czyż przekazała Wójtowi Gminy Czyże Panu Jerzemu Wasiluk Betlejemskie Światełko Pokoju.  Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w dniu 20.12.2018 r. zrealizował projekt socjalny “Wigilia dla osób starszych, samotnych”.  Czytaj całość…

Ocena przydatności wody Zgromadzenie Związku Gmin

Woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się I Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.  Czytaj całość…

Cyfrowy Urząd Dodatkowe środki

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.   Czytaj całość…

Dodatkowe środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach na realizację zadań w 2019 roku.  Czytaj całość…

Rada Społeczna SP ZOZ SYSTEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI

18 grudnia 2018 r. odbyła się Rada Społeczna SP ZOZ w Hajnówce.   Czytaj całość…

PROJEKT" kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki"  Czytaj całość…

Lampy ledowe Koło Gospodyń Wiejskich

W celu zmniejszenia kosztów opłaty za energię elektryczną  sukcesywnie wymieniane są lampy jarzeniowe na ledowe.  Czytaj całość…

Prezydent podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich.  Czytaj całość…

Bracka świecza KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

3 grudnia 2018 r. w Parafii Prawosławnej w Czyżach miała miejsce „Bracka świecza”, tradycja wyrobu świec woskowych.  Czytaj całość…

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.  Czytaj całość…

BAJKOWY ŚWIAT MOJEGO MISIA 100 lat życia

Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czyżach na spotkanie z artystami teatru Edu-Artis z Krakowa.  Czytaj całość…

W miejscowości Lady miało miejsce uroczyste wręczenie gratulacji wraz z życzeniami z okazji ukończenia 100 lat życia Pani Marii Grygoruk.  Czytaj całość…

Koncert Zapustowy Monitoring w szkole

25 listopada 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie już po raz drugi odbył się „Koncert Zapustowy”.  Czytaj całość…

Szkoła Podstawowa w Czyżach w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniów została doposażona w 3 dodatkowe kamery do monitoringu.  Czytaj całość…

Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową Walne Zebranie LGD

Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową w sołectwie Kojły. Nowa lokalizacja skrzynki to świetlica wiejska w Kojłach.  Czytaj całość…

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.  Czytaj całość…

DECYZJA Spotkanie z dzielnicową

Zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
 Czytaj całość…

W Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie  odbyło się spotkanie z Dzielnicową Rejonu Nr 4 Miasta Hajnówka.  Czytaj całość…

Program Czyste Powietrze I Sesja VIII kadencji

Kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.  Czytaj całość…

22 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

rocznica odzyskania Niepodległości Dla Niepodległej

W Szkole Podstawowej w Czyżach odbył się uroczysty apel poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Czytaj całość…

W dniach 23-25.11.2018 harcerze 2 DH „Tropiciele” przebywali na złazie harcerskim w Bielsku Podlaskim.   Czytaj całość…

Usuwanie wyrobów  azbestowych Usuwanie wyrobów azbestowych

Zakończono zadanie pt. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże”.   Czytaj całość…

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW.   Czytaj całość…

Komunikat Odnowiono skrzynkę

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.   Czytaj całość…

Odnowiono skrzynkę przeciwpożarową w sołectwie Osówka. Nowa lokalizacja skrzynki to schody przy klubie wiejskim w Osówce.   Czytaj całość…

spotkania z folklorem Kazańska Ikona Matki Bożej

28 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się „Spotkania z Folklorem Podlasia”.  Czytaj całość…

Dnia 4 listopada 2018 r. mała wspólnota parafialna w Kuraszewie uroczyście obchodziła pamięć Kazańskiej Ikony Matki Bożej.   Czytaj całość…

Plan polowań akcja sprzątania grobów

Plan polowań koła łowieckiego ŁABĘDŹ w sezonie 2018/2019.  Czytaj całość…

Uczniowie klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Czyżach wzięli udział w akcji sprzątania grobów na cmentarzu parafialnym w Czyżach.  Czytaj całość…

Jubileusz 50-lecia Gmina Czyże z dotacją na OZE

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 9 z pośród 10 zaproszonych par.   Czytaj całość…

Dotacje na odnawialne źródła energii otrzymają 22 podmioty: 15 przedsiębiorstw, sześć gmina oraz jedna parafia – zdecydował Zarząd Województwa.  Czytaj całość…

Zimowe utrzymanie dróg Usuwanie zawyżonych poboczy

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2018-2019 roku. Plan zimowego utrzymania dróg  w powiecie hajnowskim.   Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce usunął zawyżone pobocza na drodze Klejniki - Gradoczno oraz Nowoberezowo - Szostakowo.  Czytaj całość…

placówki noclegowe malowanie i zdobienie świec

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z placówek noclegowych.   Czytaj całość…

13 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się kolejne zajęcia z dziećmi i młodzieżą.  Czytaj całość…

Jak głosowaliśmy Ogródek meteorologiczny

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Czyże.   Czytaj całość…

Ogródek meteorologiczny powinien być urządzony w terenie otwartym, z dala od budynków i innych wysokich przedmiotów, które utrudniają wymianę powietrza i zasłaniają Słońce.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si