17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Informacja dla bezrobotnych Fundusz Mikrodotacji

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji  bezrobotnych   Czytaj całość…

FIO – Podlaskie wraz z Forum Samorządowym ogłasza nabór na mikrodotację w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”   Czytaj całość…
Zebrania wiejskie Zwrot odbiór odpadów

Informuję, że odbędą się zebrania wiejskie mieszkańców wsi Leniewo, Lady i Morze.   Czytaj całość…

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR.   Czytaj całość…
Szkolenie dla rolników Wiejskie zebranie sołectwa

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności bezpośrednich oraz płatności rolnośrodowiskowych w 2017 r.    Czytaj całość…

W dniu 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka.   Czytaj całość…
Szanowni Rolnicy! Posiedzenie Zespołu Kryzysowego

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin   Czytaj całość…

W dniu 8 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.   Czytaj całość…
Spotkanie OGŁOSZENIE !

W dniu 8 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Czyżach.   Czytaj całość…

Od 15 marca 2017 r. rusza punkt wypełnienia wniosków dla rolników z terenu Gminy Czyże - dopłaty bezpośrednie na rok 2017.   Czytaj całość…
 Robocze spotkanie Producenci mleka i świń

Spotkanie członków Zespołu Folklorystycznego „CZYŻOWIANIE” z Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury   Czytaj całość…

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy.   Czytaj całość…
List intencyjny Ufundowanie Sztandaru

W dniu 2 marca 2017 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Białowieży odbyło sie spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego.   Czytaj całość…

W związku z trzydziestą rocznicą utworzenia Aresztu Śledczego w Hajnówce podjęto czynności mające na celu ufundowanie Sztandaru naszej jednostce.   Czytaj całość…
Na bielskim hostinciu Zebranie wiejskie sołectwa

26 lutego br. odbyło się uroczyste spotkanie promujące najświeższą książkę Jerzego Plewy pt. „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”.    Czytaj całość…

W dniu 2 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze.   Czytaj całość…
XX Sesja Rady Gminy Ocena jakości wody

24 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XX sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki jest
przydatna do spożycia przez ludzi
   Czytaj całość…
Zasłużony dla Powiatu Startuj w biznesie

23 lutego 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.    Czytaj całość…

Od 9 lutego 2017 ruszyła rekrutacja do projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski.    Czytaj całość…
Hodowcom drobiu nakazuje się... Ognisty Ratownik

Od 27 grudnia obowiązuje rozporządzenie, które zawiera zakazy i nakazy do przestrzegania i realizacji przez hodowców drobiu.    Czytaj całość…

Polski Czerwony Krzyż ogłosił XII edycję Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorącą Krew” - 2017.    Czytaj całość…
Zgromadzenie Związku Gmin Ocena jakości wody

W dniu 17 lutego 2017 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.    Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest
przydatna do spożycia przez ludzi
   Czytaj całość…
Związek Gmin Wiejskich Koncert

W dniach 9-10 luty 2017 r. odbyło się XX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.    Czytaj całość…

W dniu 14 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbył się koncert Wiesława Błażkiewicza, który opowiadał o przemocy i agresji wśród młodzieży.    Czytaj całość…
Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP Informacja KRUS

4 lutego 2017 r. w miejscowościach Szostakowo, Zbucz i Morze odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP typu M.    Czytaj całość…

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS   Czytaj całość…
Informacja o waloryzacji Brześć - 2017

KRUS informuje, że kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu    Czytaj całość…

W dniach 27-28 kwietnia
2017 r. w Brześciu odbędzie się II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017"
  Czytaj całość…
Marzenie o Nauce adopcja psa

Edukacyjna Fundacja  EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.    Czytaj całość…

W miejscowości Zbucz 58 znajduje się 7 psów (mieszańce), które szukają nowego domu.   Czytaj całość…
Ośrodek Badania Odmian Roślin Nowości wydawnicze

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017   Czytaj całość…

Wykaz nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki Publicznej w Czyżach w 2016 roku  Czytaj całość…
OGŁOSZENIE Sztandar dla Komendy

Przypominam właścicielom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich dachów oraz sopli lodowych   Czytaj całość…

Powstał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.  Czytaj całość…
Zespół Interdyscyplinarny X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach  Czytaj całość…

Przegląd obejmuje najnowsze prace wykonane samodzielnie przez uczestników przeglądu  Czytaj całość…
Parafialna Choinka Nowy wóz asenizacyjny

W dniu 28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie po raz czwarty odbyła się Choinka Parafialna.   Czytaj całość…

Zakupino nowy wóz asenizacyjny.  Czytaj całość…
Bezpieczne Gospodarstwo pierwsze posiedzenie Komisji

XV Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  Czytaj całość…

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach  Czytaj całość…
Walne zebranie Robocza narada PSP

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  Czytaj całość…

2 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się narada roczna.  Czytaj całość…
Spółka Wodna „Czyże” Ferie zimowe

W dniu 27.01.2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.  Czytaj całość…

Organizatorem czasu wolnego dla dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach.   Czytaj całość…
Policja w Czyżach Odprawa w Komendzie Policji

Punkt przyjęć interesantów policji w Czyżach.  Czytaj całość…

Hajnowscy policjanci podsumowali ubiegły rok swojej pracy.  Czytaj całość…
Informacja o dopłatach  Noworoczne Spotkanie

Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.   Czytaj całość…

Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si