17-207 Czyże 98

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Licznik

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osoby na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.

           POSTANOWIENIE RDOŚ NR WOOŚ-II.4242.1.2014.UM z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czyże z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 13.01.2014 r.) znak:PP.6220.1.2012 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Czyże, Zbucz, Morze, Rakowicze - Gmina Czyże oraz Szczyty Dzięciołowo, Szczyty Nowodwory - Gmina Orla parku elektrowni wiatrowych „Park Czyże 0344” o łącznej mocy do 55 MW, składającej się z jedenastu turbin wiatrowych o mocy do 5 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 210 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: Czytaj całość…


W dniu 14 września 2014 r. w godz. 11:00 – 22:00 na unikatowym, zabytkowym wczesnośredniowiecznym grodzisku schronieniowym w pobliżu miejscowości Zbucz planowana jest organizacja imprezy pod nazwą: „XI FESTYN ARCHEOLOGICZNY ' ZBUCZ – GRODZISKO’ 2014 Czytaj całość…


          NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Do 15 października 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Czyże, pokój Nr 14 w godzinach pracy urzędu. Osoba do kontaktu Inspektor Andrzej Jałoza, tel: 85 68 189 97
Czytaj całość…

W dniach od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.  

 

Limit zwrotu podatku w 2014 r. do 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów, dopłata do   1 litra oleju wynosi 0,95 zł.

 

Producenci rolni z terenu Gminy Czyże powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Interesantów w sprawie akcyzy przyjmuje inspektor Anna Ruczaj od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek do pobrania ( plik pdf) program do odczytania Adobe Reader


Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy Czyże lub na rachunek bankowy gminy: 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010.

Terminy opłat:

15 kwietnia 2014 r. (za I kw. 2014 r.)
15 lipca 2014 r. (za II kw. 2014r.)
15 października 2014 r. (za III kw. 2014 r.)
15 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.)


Modernizacja drogi Ogrodzenie na boisku

Modernizacja odcinka drogi Klejniki - kolonia Śliwowo    Czytaj całość…

Zakończyła się budowa ogrodzenia na boisku w miejscowości Morze.    Czytaj całość…

zatoka autobusowa przebudowa drogi

Zakończyła się budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz.    Czytaj całość…

Zakończyła się przebudowa drogi Szostakowo - Stare Berezowo na odcinku 690m    Czytaj całość…

Spotkania informacyjno - szkoleniowe Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza beneficjentów na spotkania
informacyjno - szkoleniowe dotyczące naboru wniosków
   Czytaj całość…

Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego zaprasza na III Festyn Zdrowia "w zdrowym ciele zdrowy duch"    Czytaj całość…

przerwy w dostawach energii autobusy szkolne

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej    Czytaj całość…

Rozkład jazdy autobusów szkolnych    Czytaj całość…

III spotkanie konsultacyjne bezpieczeństwo pieszych

Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020   Czytaj całość…

Wszyscy poruszając się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu obowiązani są do posiadania elementów odblaskowych    Czytaj całość…

remont klatki schodowej wydzierżawienie lokalu

Rozpoczął się remont klatki schodowej w Zespole Szkół w Czyżach.    Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy    Czytaj całość…

remont sali remont świetlicy

Zakończył sie remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Czyżach    Czytaj całość…

Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Zbuczu    Czytaj całość…

ODPADY WIELKOGABARYTOWE konsultacje społeczne

Miejscowości: Hukowicze, Kamień, Klejniki, Kojły....    Czytaj całość…

Zaproszenie do udziału w III konsultacjach społecznych „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”    Czytaj całość…

Zaproszenie Nordic Walking

Rodzinne spotkania z ekologią. Konkursy z nagrodami.    Czytaj całość…

Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Nadleśnictwo Hajnówka
zapraszają do udziału w Pucharze Polski Nordic Walking Hajnówka 2014
   Czytaj całość…

Informacja Plac szkolny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce przypomina o obowiązku rejestracji stad trzody chlewnej    Czytaj całość…

Zakończyła się przebudowa placu szkolnego   Czytaj całość…

budowa zatoki Utwardzenie placu

Rozpoczęła się budowa zatoki autobusowej   Czytaj całość…

Utwardzenie placu pod pojemniki na śmieci   Czytaj całość…

dotacjA na azbest Siabrouskaja Biasieda

Podpisana umowa dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże   Czytaj całość…

Zespół Czyżowianie wziął udział w Białoruskim Festiwalu Folkowym   Czytaj całość…

Na Iwana na Kupała Nabożeństwa ku czci żołnierzy

Zespół Czyżowianie uczestniczył w festynie "Na Iwana na Kupała"   Czytaj całość…

W dniach 26-27 lipca 2014 r. w cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach zostały
odprawione nabożeństwa ku czci żołnierzy 
  Czytaj całość…

Zdjęcia owadów UWAGA NA ZŁODZIEI !

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zdobionych przez Pana Konrada Wilamowskego   Czytaj całość…

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ostrzega przed zagrożeniem kradzieżami krów z pastwisk na terenie powiatu hajnowskiego   Czytaj całość…

Przebudowa drogi XXXV SESJA

Przebudowa drogi Kuraszewo - Nowokornino   Czytaj całość…

Odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Czyże   Czytaj całość…

Przebudowa drogi Prezentacja Tradycji Ludowej

Przebudowa drogi Leniewo - Podrzeczany - Łoknica   Czytaj całość…

Zespół "Czyżowianie" wziął udział w 37 edycji „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru ..."   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże