www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                          | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Umiem Pływać edukacja prawna

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy planuje  realizację programu „Umiem Pływać” w województwie podlaskim.    Czytaj całość…

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Hajnowskiego.  Czytaj całość…

Badanie pogłowia FERIE W MUNDURZE

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej według programu badań statystycznych na rok 2021 , w wylosowanych gospodarstwach rolnych.    Czytaj całość…

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Oferta skierowana jest do pełnoletnich uczniów, studentów, nauczycieli.    Czytaj całość…

nabór na wolne stanowisko pracy DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

WÓJT GMINY CZYŻE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej.    Czytaj całość…

Utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały.   Czytaj całość…

Szczepimy Gminy grypa ptaków

Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych w gminie Czyże 657.    Czytaj całość…

Grypa ptaków pomór drobiu, należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.   Czytaj całość…

Usuwanie azbestu INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Gmina Czyże informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże” jest dofinansowywane.   Czytaj całość…

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.   Czytaj całość…

Ogłoszenie Apel Wojewody
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.    Czytaj całość…

Apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, i skorzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw C0V1D-19.   Czytaj całość…

Ocena przydatności wody Badania diagnostyczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki i Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

NFZ zaprasza serdecznie do skorzystania z pakietów bezpłatnych badań.
 
 Czytaj całość…

deklaracja do CEEB Zaszczep się przeciw COVID -19!
 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych będzie miał obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.    Czytaj całość…

 

W związku z nadchodzącą kolejną falą zachorowań, samorząd Powiatu Hajnowskiego i SP ZOZ w Hajnówce łączą siły w promocji szczepień.   Czytaj całość…

KONKURSY

Konkurs BHP w Gospodarstwie dyktando z okazji Święta Niepodległości
 

KRUS organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.  Czytaj całość…

 

Portal edukacyjny  Dyktanda.pl zaprasza na specjalne, charytatywne Dyktando na Święto Niepodległości! Zostanie ono przeprowadzone w 100% za pośrednictwem internetu.  Czytaj całość…

Ekowyzwanie Głosowanie na Certyfikat Internautów
 

Herlitz zaprasza szkoły do konkursu ekowyzwanie i stawia na edukację ekologiczną. Ogłasza drugą edycję wyjątkowego konkursu.  Czytaj całość…

 

Region Puszczy Białowieskiej walczy o Certyfikat Internautów 2021!!! Atrakcja, która uzyska największą liczbę oddanych głosów zdobędzie Certyfikat Internautów.   Czytaj całość…

Konkurs na rozwój KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI
 

Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.    Czytaj całość…

 

X WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.  Czytaj całość…

OŚWIATA

dzień edukacji narodowej ustawowy obowiązek nauki

15 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Czytaj całość…

Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.   Czytaj całość…

klatka meteorologiczna Rozkład jazdy

Na placu Szkoły Podstawowej w Czyżach zainstalowano klatkę meteorologiczną wraz z wyposażeniem.   Czytaj całość…

 

Kursy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2021-2022.    Czytaj całość…

Civic Up! Academy Rok szkolny 2021/2022

Tylko biorąc sprawy w swoje ręce możemy zmienić świat. Jeśli też tak uważasz, zapraszamy do wzięcia udziału w Civic Up! Academy, 9-dniowych letnich warsztatach.  Czytaj całość…

1 września 2021 r. Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2021/2022.   Czytaj całość…

KULTURA

Niezależne Pismo Lokalne Jubileusz zespołu „Żawaranki”

WIEŚCI PODLASKIE Nr 21-22/2021 Niezależne Pismo Lokalne, Gazeta Powiatowa Bielska i Gazeta Hajnowska - bezpłatne dwutygodniki.   Czytaj całość…

 

W Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem 17 października 2021 roku zespół folklorystyczny „Żawaranki” obchodził jubileusz 10-lecia.  Czytaj całość…

spotkanie z folklorem Festyn Archeologiczny
 

W dniu 31.10.2021r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się 26. Jesienne spotkanie z folklorem białoruskim.  Czytaj całość…

 

5 września 2021 r. odbył się 15 Festyn Archeologiczny w Zbuczu.   Czytaj całość…

Hajnowski Dom Kultury zaprasza nowy gospodarz świetlicy
 

Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na wydarzenia kulturalne: kabaret, kino, wystawa, koncert.   Czytaj całość…

 

W dniu 18 września 2021 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki, którego głównym celem był wybór nowego gospodarza świetlicy wiejskiej w Klejnikach.  Czytaj całość…

Konkurs Piosenki Ukraińskiej wykład profesora maroszka
 

W Bielskim Domu Kultury odbył się siedemnasty Konkurs Piosenki Ukraińskiej. Gminę Czyże wspaniale reprezentował zespół Czyżowianie.   Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się wykład profesora Józefa Maroszka wieloletniego pracownika Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.    Czytaj całość…

Działalność GOPS

Szukasz pomocy? UMIAR

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Hajnowskiego.  Czytaj całość…

Powiesz dość alkoholowi, nim przekroczysz granicę?

szkolenie Aktywna jesień seniorów

Odbyło się szkolenie dla członków Rady Gminy, Sołtysów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Czytaj całość…

Dnia 10.11.2021 r. odbyły się warsztaty kulinarne w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie zorganizowane przez Grupę nieformalną pod patronatem Fundacji Futurum.  Czytaj całość…

Z A W I A D O M I E N I E prośba o pomoc finansową

GOPS w Czyżach rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.  Czytaj całość…

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc finansową w postaci darowizny na  utrzymanie dalszej działalności Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie.  Czytaj całość…

Rodzina 500+ przeciętny dochód z 1 ha

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.   Czytaj całość…

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3819 zł, tj. 318,25 zł miesięcznie.  Czytaj całość…

Wydarzenia i działania gminy

zakup energii elektrycznej remont dachu

W dniu 25 października 2021 r. Związek Gmin Regionu Puszcza Białowieska przeprowadził dyskusję na temat zakupu energii elektrycznej.  Czytaj całość…

Zakończył się remont stropodachu na budynku świetlicy wiejskiej w Klejnikach. Koszt inwestycji 68 000 zł.  Czytaj całość…

gospodarka wodno - ściekowa specjalne ubrania dla osp

Zakończono inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże na działce nr 423.  Czytaj całość…

Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżach otrzymała 12 sztuk ubrań specjalnych o wartości 40 800 zł.  Czytaj całość…

zjazd gminny osp Zgromadzenie Związku Gmin

W dniu 2 października 2021 r. odbył się Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.  Czytaj całość…

4 października 2021 r. odbyło się XII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.  Czytaj całość…

zatoka postojowa partnerstwo podlasia

Zakończyła się budowa zatoki postojowej w sąsiedztwie cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach.  Czytaj całość…

W dniu 11 października 2021 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia.  Czytaj całość…

archiwum

 

Rodzaj
Powiat
Województwo
Miejscowość

Kontakt Sekretariat

Gmina wiejska
hajnowski
podlaskie
Czyże 98
tel.: (85) 681-35-17
fax: (85) 681-89-91
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

NIP
Regon
NIP Gminy
Regon Gminy

e-PUAP:

e-Puap GOPS

543 10 23 592
000536858
6030015765
050659243

(/ugczyze/SkrytkaESP)
(/gopsczyze2/SkrytkaESP)

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si