17-207 Czyże 98

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Licznik

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osoby na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.

Wójt  Gminy Czyże ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących składników mienia gminy:

- autobus AUTOSAN S.A. model H9.21.12.5 t, wersja 41.S, rok prod. 2002

- samochód  STAR, model 29 10.7 t, rok prod. 1980

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia  2014  roku o godzinie 11.00 w pokoju nr 14 Urzędu Gminy.

Czytaj całość…


Informuje się, iż w dniu 17 czerwca 2014 roku została podpisana Umowa Dotacji Nr 061/14/B-OZ/AZ- 016-DA między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Czyźe na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże Czytaj całość…

Na 2014 rok  zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne Czytaj całość…


W związku z pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 - 2020, prowadzonymi przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, zwracamy się z prośbą wypełnienie o dwóch sond konsultacyjnych, które mają na celu identyfikację głównych problemów z jakimi boryka się ten obszar oraz poznania Państwa poziomu zadowolenia z faktu funkcjonowania na terenie Powiatu Hajnowskiego. Badanie jest anonimowe i posłuży do przygotowania hierarchicznego zestawienia problemów rozwoju oraz określenie sposobów przeciwdziałania ich skutkom a także do celów oceny jakości życia oraz funkcjonowania powiatu. Z góry dziękujmy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta 1

Ankieta 2

Oczywiście wszystkich Państwa również zapraszamy do udziału w ankiecie. Jest ona anonimowa a jej wyniki, jak wspomniano wyżej, pozwolą na rzetelne przygotowanie dokumentu.


Protokół Zespołu Konsultacyjnego powołanego Zarządzeniem Nr 244.2014 Wójta Gminy Czyże z dnia 28 maja 2014 r. do przeprowadzenia w dniach od 9 czerwca do 13 czerwca 2014 r. konsultacji z mieszkańcami wsi: Morze, Zbucz, Czyże, Rakowicze i Podrzeczany dotyczących planowanej budowy elektrowni wiatrowych.  Czytaj całość…


Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy Czyże lub na rachunek bankowy gminy: 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010.

Terminy opłat:

15 kwietnia 2014 r. (za I kw. 2014 r.)
15 lipca 2014 r. (za II kw. 2014r.)
15 października 2014 r. (za III kw. 2014 r.)
15 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.)


W związku z pojawiającymi się przypadkami nasadzeń lasów na zmeliorowanych i zdrenowanych gruntach. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, zwraca się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi przy wydawaniu zaświadczeń do ARiMR lub decyzji o warunkach zabudowy w sprawach dotyczących zalesień. Czytaj całość…


UWAGA NA ZŁODZIEI ! Przebudowa drogi

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce ostrzega przed zagrożeniem kradzieżami krów z pastwisk na terenie powiatu hajnowskiego   Czytaj całość…

Przebudowa drogi Kuraszewo - Nowokornino   Czytaj całość…

XXXV SESJA Przebudowa drogi

Odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Czyże   Czytaj całość…

Przebudowa drogi Leniewo - Podrzeczany - Łoknica   Czytaj całość…

Prezentacja Tradycji Ludowej Przerwa w dostawie prądu

Zespół "Czyżowianie" wziął udział w 37 edycji „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru ..."   Czytaj całość…

W związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej   Czytaj całość…

Przebudowa drogi I TAM ŻYWUĆ LUDZI

Przebudowa drogi Wólka - Wieżanka - Trywieża   Czytaj całość…

W niedzielę 13 lipca 37 festyn „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” zawitał do miejscowości Kuraszewo   Czytaj całość…

Zakończenie prac przebudowa placu

Zakończyły sie prace  w
obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kojły
  Czytaj całość…

Rozpoczęła się przebudowa placu szkolnego w Zespole Szkół w Czyżach - etap I.   Czytaj całość…

remont sali Obwieszczenie

Rozpoczął się remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Czyżach.   Czytaj całość…

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000   Czytaj całość…

Kupalle w Białowieży II konsultacje społeczne

Zespół Czyżowianie uczestniczył

5 lipca 2014 r. w Kupalle w Białowieży   Czytaj całość…

II konsultacje społeczne „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”   Czytaj całość…

X Festyn Kupalinka Zakończenie roku

28 czerwca 2014 r. w Leniewie odbył się Jubileuszowy „X Festyn Kupalinka”   Czytaj całość…

27 czerwca 2014 r. na placu Zespołu Szkół w Czyżach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2013/2014  Czytaj całość…

nowy przystanek Srebrna Górka

W miejscowości Rakowicze postawiono nowy przystanek autobusowy   Czytaj całość…

Na wzgórzu „Srebrna Górka” w pobliżu Czyż prowadzone są prace ekshumacyjne żołnierzy radzieckich   Czytaj całość…

Przeciwdziałanie wykluczeniu Tradycje kupalskie na podlasiu

Odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”  Czytaj całość…

Odbyły się warsztaty ph. „,Tradycje kupalskie na Podlasiu„ w ramach projektu „X Festyn KUPALINKA”  Czytaj całość…

Jednostka bojowa Święto Kultury Białoruskiej

Na potrzeby jednostki OSP Czyże zakupiono nowy wóz bojowy   Czytaj całość…

Zespoły "Wierasy" i "Czyżowianie" uczestniczyły w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku  Czytaj całość…

Uroczyste przekazanie Piknik Rodziny

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach odbyło się uroczyste przekazanie aktu przekazana nowej jednostki bojowej  Czytaj całość…

Odbył się „ III Piknik Rodziny” zorganizowany przez Zespół Szkół w Czyżach  Czytaj całość…

OBWIESZCZENIE DZIEŃ STRAŻAKA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przedłużył postępowanie w sprawie parku elektrowni wiatrowych  Czytaj całość…

W Hajnowskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka  Czytaj całość…

Przebudowa drogi powiatowej
Zrównoważony rozwój

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże  Czytaj całość…

Odbyło się spotkanie na temat zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej  Czytaj całość…

Chrzciny zespołu Wyniki głosowania

Odbyły się chrzciny zespołu Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, który oficjalnie nosi już nazwę „Wierasy”  Czytaj całość…

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze i na listę komitetu według obwodów  Czytaj całość…

Białoruski piknik Wyjazd dla dzieci

Pierwszy białoruski piknik „МАЁВЫЯ СУСТРЭЧЫ Ў ШЧЫТАХ 2014”  Czytaj całość…

Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała wyjazd dla dzieci z klas IV- VI z Zespołu Szkół w Czyżach do Muzeum w Bielsku Podlaskim  Czytaj całość…

Szkolenie dla rolników Dzień matki

Szkolenia dla rolników z terenu Gminy Czyże zorganizowane przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  Czytaj całość…

W Oddziale przedszkolnym w Czyżach odbyła się uroczystość dla mam z okazji zbliżającego się „Dnia matki”  Czytaj całość…

Konkurs recytatorski Przegląd Piosenki Ukraińskiej

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”  Czytaj całość…

W Bielsku Podlaskim odbył się „X Przegląd Piosenki Ukraińskiej”   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże