17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


W dniach od 1 do 28 lutego 2017 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.  

           Limit zwrotu podatku w 2017 r. do 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów, dopłata do   1 litra oleju wynosi 1,00 zł.

Producenci rolni z terenu Gminy Czyże powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Interesantów w prawie akcyzy przyjmuje inspektor Anna Ruczaj od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)  

Wniosek do pobrania ( plik pdf) program do odczytania Adobe Reader


AKTUALNOŚCI

Marzenie o Nauce Brześć - 2017

Edukacyjna Fundacja  EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.    Czytaj całość…

W dniach 27-28 kwietnia
2017 r. w Brześciu odbędzie się II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017"
  Czytaj całość…
Ośrodek Badania Odmian Roślin adopcja psa

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017   Czytaj całość…

W miejscowości Zbucz 58 znajduje się 7 psów (mieszańce), które szukają nowego domu.   Czytaj całość…
Wiejskie zebranie sołectwa Nowości wydawnicze

Odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy.  Czytaj całość…

Wykaz nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki Publicznej w Czyżach w 2016 roku  Czytaj całość…
OGŁOSZENIE Podatki

Przypominam właścicielom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich dachów oraz sopli lodowych   Czytaj całość…

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych na
spotkanie informacyjne 
 Czytaj całość…
Na bielskim hostinciu Sztandar dla Komendy

Wójt Gminy Czyże i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach zapraszają na promocję książki autorstwa Jerzego Plewy.  Czytaj całość…

Powstał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.  Czytaj całość…
Zespół Interdyscyplinarny X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach  Czytaj całość…

Przegląd obejmuje najnowsze prace wykonane samodzielnie przez uczestników przeglądu  Czytaj całość…
Parafialna Choinka Nowy wóz asenizacyjny

W dniu 28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie po raz czwarty odbyła się Choinka Parafialna.   Czytaj całość…

Zakupino nowy wóz asenizacyjny.  Czytaj całość…
Bezpieczne Gospodarstwo pierwsze posiedzenie Komisji

XV Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  Czytaj całość…

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach  Czytaj całość…
Walne zebranie Robocza narada PSP

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  Czytaj całość…

2 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się narada roczna.  Czytaj całość…
Spółka Wodna „Czyże” Przetarg

W dniu 27.01.2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.  Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wozu asenizacyjnego.  Czytaj całość…
Policja w Czyżach Ferie zimowe

Punkt przyjęć interesantów policji w Czyżach.  Czytaj całość…

Organizatorem czasu wolnego dla dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach.   Czytaj całość…
Informacja o dopłatach Odprawa w Komendzie Policji

Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.   Czytaj całość…

Hajnowscy policjanci podsumowali ubiegły rok swojej pracy.  Czytaj całość…
Zebranie sprawozdawcze OSP  Noworoczne Spotkanie

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.  Czytaj całość…

Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…
XIX sesja INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Do planowanej realizacji projektu “Razem możemy więcej” został wybrany podmiot Fundacja Aktywizacja ul. Chałubińskiego 9 02-004 Warszawa   Czytaj całość…
Spotkanie PSL 55 – lecie

W dniu 20 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w spotkaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.   Czytaj całość…

Wójt uczestniczył w uroczystości 55 – lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…
Załóż firmę przez telefon Noworoczne Spotkanie

Planujesz założenie firmy? Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG
przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088.  
 Czytaj całość…

W Bielskim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne.    Czytaj całość…
Sylwester w Czyżach Zabytek Zadbany

Zabawy sylwestrowe w Czyżach i Kuraszewie   Czytaj całość…

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.   Czytaj całość…
Odwiedziny w Domu Opieki Razem możemy więcej

Uczniowie Zespołu Szkół w Czyżach po raz kolejny odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki w Trześciance.   Czytaj całość…

W dniu 13 stycznia 2017 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Czyże a Gminą Narew.   Czytaj całość…
spotkanie opłatkowe Z życia parafii

Po raz kolejny ks. bp Tadeusz Pikus był gospodarzem opłatkowego spotkania samorządowców  Czytaj całość…

Tradycja wyrobu świec woskowych przetrwała tylko w nielicznych parafiach, do nich można zaliczyć Parafię Prawosławną w Czyżach   Czytaj całość…
Betlejemskie Światełko Pokoju Zastrzeganie Kart

Drużyna Harcerska „Tropiciele” z Czyż przekazali Wójtowi
Gminy Czyże Panu Jerzemu Wasilukowi Betlejemskie Światełko Pokoju.  
 Czytaj całość…

System Zastrzegania Kart to rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeganie karty płatniczej - nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do infolinii lub oddziału banku.   Czytaj całość…
Prośba o pomoc finansową Inscenizacja bożonarodzeniowa

Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty...   Czytaj całość…

Inscenizacja bożonarodzeniowa, w której uczniowie pokazali jak wyglądały kiedyś obrzędy związane z Bożym Narodzeniem.   Czytaj całość…
Apel Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza
Weterynarii.   
 Czytaj całość…

Gmina Czyże w latach 2014-2016 udzieliła dofinansowania ze środków własnych na osiem przydomowych oczyszczalni ścieków  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si