17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Pieniądze na inwestycje Wczesne wykrywanie raka

To już ostatnia szansa na skorzystanie z pożyczki ze środków RPO WP   Czytaj całość…
Program „Wczesne wykrywanie raka płuca” obejmuje niskodawkowe badanie tomografii komputerowej    Czytaj całość…
przerwa w dostawach prądu Jubileusz 50-lecia pożycia

PGE informuje iż nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej   Czytaj całość…
W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 7 z pośród 9 zaproszonych par.  Czytaj całość…
Rusza wsparcie dla rolników Usuwanie poboczy
Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy do systemu dla małych gospodarstw Czytaj całość
Usuwanie poboczy na drodze powiatowej Kojły - Nowoberezowo.   Czytaj całość…
English Teaching Konwencja o prawach dziecka
13 września 2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia nauki języka angielskiego w ramach Programu „English Teaching”   Czytaj całość…
Prawa zagwarantowane przez Państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka   Czytaj całość…
Remont drogi polnej Nauka języka angielskiego

Wykonano remont drogi polnej dojazdowej do pól oraz posesji zamieszkałej w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

Spotkanie z rodzicami w sprawie nieodpłatnej pozaszkolnej nauki języka angielskiego  Czytaj całość…
XV Sesja Nowy rok szkolny

W dniu 9 września 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XV sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2016/2017   Czytaj całość…
ocena jakości wody Monitoring przyrody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi
 
 Czytaj całość…

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym sieci Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska   Czytaj całość…
Piknik z LGD POSZUKUJEMY SPONSORÓW

4 września 2016 r. w Łosince odbył się Piknik z LGD którego celem była promocja LGD i RLKS.   Czytaj całość…

Gmina Czyże planuje w najbliższym czasie wydanie książek dotyczących Lad, Leniewa, Podrzeczan i Klejnik.   Czytaj całość…
„I Tam Żywuć Ludzi” Spotkania Orlańskie

W sobotę 13 sierpnia 2016 r. w Kojłach odbył się festyn pod hasłem - „I Tam Żywuć Ludzi”.   Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże w dniu 28 sierpnia 2016 r. uczestniczył w "Spotkaniach Orlańskich".   Czytaj całość…
Zakończono remonty przepustów Przebudowa przepustów

Zakończono remonty przepustów na drogach gminnych w obrębie sołectwa Zbucz. Koszt remontu to kwota 18 225 zł.   Czytaj całość…

Zakończyła się przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Zbucz. Inwestycja została zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego i Gminy Czyże   Czytaj całość…
 Kursy autobusów 2016 r. Nabór wniosków o dofinansowanie

Kursy autobusów dowożących dzieci do szkoły w 2016 r.   Czytaj całość…

W dniach 10 -30 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków   Czytaj całość…
„Na meży” ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

24 lipca br. na boisku sportowym w Morzu odbył się pierwszy Festyn pod nazwą „Na meży”.   Czytaj całość…

Zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń  
 Czytaj całość…
Turniej strażacki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podczas "Letnich spotkań nad Narwią" miał miejsce turniej sportowo-pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego.    Czytaj całość…

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była sytuacja związana z ASF.   Czytaj całość…
nowy numer Gazety Posiedzenie Zarządu OSP

Ukazał się nowy numer Gazety Hajnowskiej, a w niej m.in.: porady z zakresu praw konsumenta   Czytaj całość…

W dniu 18 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego   Czytaj całość…
„Antoniego” Zielona świetlica

Przy okazji święta parafialnego „Antoniego” w Parafii Prawosławnej w Kuraszewie zorganizowana została impreza odpustowa wraz z potańcówką.   Czytaj całość…

W miejscowości Kojły zostało wykonane zadaszenie na placu przy świetlicy wiejskiej, na tak zwanej „zielonej świetlicy”.
 
 Czytaj całość…
Przebudowa przepustów Nowe ogrodzenie

Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepustów w miejscowości Zbucz.   Czytaj całość…

Przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zostało wykonane nowe ogrodzenie.
 
 Czytaj całość…
X Jarmark Żubra Okresowa emerytura rolnicza

Rękodzieło ludowe i artystyczne, kuchnia regionalna i wiele innych wytworów  mogliśmy podziwiać podczas X Jarmarku Żubra   Czytaj całość…

Osoba, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej.   Czytaj całość…
Odmulanie rowów Nowe bramki
Zakończyły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy   Czytaj całość…

W miejscowości Morze na boisku postawiono nowe bramki do gry w piłkę nożną.    Czytaj całość…
Spotkanie z Wicepremierem Wizyta

W Białymstoku odbyło się spotkanie z Wicepremierem i Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim.   Czytaj całość…

Wizyta Wójta Piotra Selwesiuka i Radnych Gminy Orla.   Czytaj całość…
Mobilny mammobus Przebudowa drogi

4 lipca 2016 r. Gminę Czyże odwiedził mobilny mammobus. Panie w wieku 50-69 lat mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne.   Czytaj całość…

Przebudowa drogi Rakowicze – Krzywa zakończona.   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Na Iwana na Kupała

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego
transportu zbiorowego  
 Czytaj całość…

W Gminie Dubicze Cerkiewne jak co roku odbył się festyn "Na Iwana na Kupała"   Czytaj całość…
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2016 Monitoring lasów

Powiatowego lekarza weterynarii w Hajnówce w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu   Czytaj całość…

W lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju będą prowadzane prace obserwacyjno - pomiarowe.   Czytaj całość…
Mapa Zagrożeń Spotkanie

01 lipca 2016 r. rozpoczął się pilotaż interaktywnej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie województwa podlaskiego.   Czytaj całość…

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia EURONATUR z Niemiec.   Czytaj całość…
Wianki kupalskie XII Festyn Kupalinka

21 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. „Wykonanie wianków „kupalskich”„    Czytaj całość…

25 czerwca 2016 r. w Leniewie odbył się „XII Festyn Kupalinka”.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si