17-207 Czyże 98

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Licznik

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osoby na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


OGŁOSZENIE !

 

Od 20 marca rusza punkt wypełnienia wniosków dla rolników - dopłaty bezpośrednie na rok 2014. Punkt wypełniania wniosków znajduje się w Urzędzie Gminy Czyże i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Szyryńska        tel: 85 68 189 96, pok. Nr 14

Katarzyna Misiejuk            tel: 85 68 135 31, pok. Nr 11


Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy Czyże lub na rachunek bankowy gminy: 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010.


Warsztaty Wielkanocne Questing

Odbyły się warsztaty wielkanocne. Uczestnikami warsztatów były dzieci z Zespołu Szkół w Czyżach  Czytaj całość…

Warsztaty z Questingu zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce  Czytaj całość…

Możliwość uboju gospodarczego Remonty dróg

Na terenie całego powiatu istnieje możliwość przeprowadzania uboju gospodarczego na użytek własny  Czytaj całość…

Rozpoczęły się prace dotyczące remontów dróg  Czytaj całość…

„ORLIK” ZAPRASZA Ogłoszenie

„Nasz Orlik” to oferta dla wszystkich osób, które korzystają z „Orlika”, jak i dla tych, które jeszcze nie miały do tego okazji.  Czytaj całość…

Rozpoczął działanie Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…

Kolejne oznakowania XXXIII sesja

Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych  Czytaj całość…

Odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Czyże  Czytaj całość…

Forum Samorządowe Prezydium Zarządu

Odbyła sie debata Podlaskiego Forum Samorządowego PO "Podlaskie 2020"  Czytaj całość…

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego  Czytaj całość…

Rozbudowa małej infrastruktury Walne Zebranie LGD

Rozpoczęły się prace nad  zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach”  Czytaj całość…

Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  Czytaj całość…

Rolnicze badania ankietowe Społeczne badania ankietowe

Badania odbywać się będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.   Czytaj całość…

Badania przeprowadzane będą w wylosowanych gospodarstwach domowych  Czytaj całość…

Ochrona przyrody QUESTING

Perspektywy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy  Czytaj całość…

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce zaprasza na warsztaty z zakresu QUESTINGU - WYPRAW ODKRYWCÓW  Czytaj całość…

„Warsztaty na glinie” Zabrania się

Z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała wyjazd dla dzieci do Lewkowa Starego  Czytaj całość…

Zabrania się wypalania traw i pozostałości roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych  Czytaj całość…

Szkolenie dla rolników Remizo-świetlica w Klejnikach

Odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności bezpośrednich oraz płatności rolnośrodowiskowych  Czytaj całość…

Odbiór kotłowni wraz z instalację grzewczą  Czytaj całość…

Zespół Interdyscyplinarny GKRPA

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego  Czytaj całość…

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Czytaj całość…

Szkolenie dla rolników STAŻE I SZKOLENIA

Szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat nowoczesnych technologii uprawy zbóż  Czytaj całość…

Zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  na szkolenia  Czytaj całość…

Roboty drogowe Wysyłanie zeznań podatkowych

Rozpoczęły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych  Czytaj całość…

Zorganizowany został  punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną  Czytaj całość…

XXI Festiwal Podsumowanie projektu
Gala XXI Festiwalu Piosenka Białoruska  Czytaj całość…

Uroczyste podsumowanie projektu ,,Droga do lepszej przyszłości z językiem angielskim”  Czytaj całość…

"Ojczyste słowo" Zespół Zarządzania Kryzysowego

Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego ,,OJCZYSTE SŁOWO’’  Czytaj całość…

Posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 Czytaj całość…

Przebudowa drogi Zebranie wiejskie Osówka

Rozpoczęła sie przebudowa drogi powiatowej  Czytaj całość…

Odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka  Czytaj całość…

Zebranie wiejskie Morze Modernizacja linii

Odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze  Czytaj całość…

Rozpoczęła się modernizacja linii niskiego napięcia  Czytaj całość…

Chronimy Puszczę Zakupiono stojak

Spotkanie partnerów projektu Wspólnie Chronimy Puszczę Białowieską  Czytaj całość…

Do Świetlicy Wiejskiej w Czyżach zakupiono stojak telewizyjny.  Czytaj całość…

Roczna narada Posiedzenie LGD

W Komandzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się roczna narada  Czytaj całość…

Posiedzenie członków Lokalnej Grupy Działania  Czytaj całość…

Piosenka Białoruska 2014 Zasłużony dla Powiatu

Odbyły się eliminacje centralne XX Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2014"  Czytaj całość…

Odbyła się uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”  Czytaj całość…

Zebrania jednostek OSP Nowe monitory

Odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP Zbucz, Szostakowo i Morze  Czytaj całość…

Do Biblioteki Publicznej w Czyżach zakupiono trzy nowe monitory  Czytaj całość…

Wymagania poziomu recyklingu Znaki drogowe

Informacja o osiągniętych przez gminę Czyże wymaganych poziomach recyklingu  Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ustawił znaki drogowe kierunkowe  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże