17-207 Czyże 98 

 Nagrania obrad 

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


Informacja Administratora danych osobowych.

Klauzula informacyjna Urzędu Stanu CywilnegoW dniach od 1 do 31 sierpnia 2019 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Limit zwrotu podatku w 2019 r. do 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów, dopłata do 1 litra oleju wynosi 1,00 zł oraz dodatkowo 30 l na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Aby uwzględnić we wniosku o zwrot podatku akcyzowego posiadacz DJP bydła, przy składaniu wniosku musi dołączyć oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wyżej wymieniony dokument wydawany jest przez kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego. W przypadku złożenia w/w oświadczenia w miesiącu lutym bieżącego roku nie jest wymagane ponowne złożenie oświadczenia. 

Producenci rolni z terenu Gminy Czyże powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Interesantów w sprawie akcyzy przyjmuje referent Anna Paszkowska od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania ( plik pdf) program do odczytania Adobe Reader

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


AKTUALNOŚCI

za zdobycie II miejsca Stypendia Zarządu Województwa

Do świetlicy wiejskiej w Klejnikach została zakupiona kosiarka spalinowa oraz stół do gry piłkarzyki.   Czytaj całość…

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.
 
 Czytaj całość…

IX nadzwyczajna sesja Wybory do Sejmu i Senatu

W dniu 6 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czyże.
 
 Czytaj całość…

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Czytaj całość…

Lokalna prasa OGŁOSZENIE

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne, Gazeta Powiatowa Bielska i Gazeta Hajnowska - bezpłatne dwutygodniki.   Czytaj całość…

W związku z rezygnacją z pełnienia gospodarza Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Klejniki celem wybrania nowego opiekuna tej placówki.  Czytaj całość…

Spotkania Folkowe ONI - TO MY

3 sierpnia Zespół „Czyżowianie” wziął udział w Białoruskich Spotkaniach Folkowych w Michałowie.  Czytaj całość…

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa "ONI - TO MY" jest realizatorem projektu pn: Akademia Rękodzieła - Etno inspiracje.  Czytaj całość…

remont drogi dojazdowej jakość utrzymania dróg

Gmina Czyże w miejscowości Kamień wykonała remont drogi dojazdowej do pól.  Czytaj całość…

Nowa jakość w utrzymanie dróg, którą z powodzeniem wprowadza w życie Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.  Czytaj całość…

NOWA KOTŁOWNIA Aktywni na rynku pracy

W remizie strażackiej w Czyżach została uruchomiona kotłownia na pellet wraz z centralnym ogrzewaniem całego obiektu.  Czytaj całość…

„Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska" Jesteś mieszkańcem gminy miejskiej Hajnówka lub wiejskich: Narew, Narewka, Czyże?  Czytaj całość…

przebudowa zjazdu regeneracja nawierzchni

W obrębie wsi Sapowo Gmina Czyże przebudowała zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną.  Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził regenerację nawierzchni.  Czytaj całość…

apel o pomoc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

W ostatnich dniach lipca br z okolic miejscowości Czyże w powiecie hajnowskim skradziono 6 uli z pszczołami.  Czytaj całość…

Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bielskiego i hajnowskiego.  Czytaj całość…

remont remizy w Czyżach umowa na termomodernizację

W ramach środków przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP wykonano remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.  Czytaj całość…

W dniu 25 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Skarbnik Gminy Maria Konach podpisali umowę na „Termomodernizację budynku Szkoły w Czyżach"  Czytaj całość…

Wapnowanie gleb remont remizy w Klejnikach

WFOŚiGW w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o
dofinansowanie zakupu wapna nawozowego i środka wapnującego.
 Czytaj całość…

W ramach środków w wysokości 9 500 zł przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP wykonano remont remizy OSP w Klejnikach.  Czytaj całość…

Utwardzenie korony drogi kontra

Gmina Czyże przeprowadziła gruntowny remont odcinka drogi gminnej w Sapowie
polegający na wykonaniu i utwardzeniu korony drogi.
 Czytaj całość…

Edukacja o edukacji. Działania IFMSA-Poland z zakresu podnoszenia kwalifikacji edukatorów.  Czytaj całość…

VIII sesja Rady Gminy Wizyta Wicepremiera

W dniu 31 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się VIII sesja Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

Wizyta Wicepremiera  Jarosława Gowina, Posła na Sejm Mieczysława Baszko oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.  Czytaj całość…

Kultura bez granic OGŁOSZENIE

27 lipca zespół „Czyżowianie” uczestniczył w XV Podlasko-Poleskich Spotkaniach Żniwnych’ 2019 w Gregorowcach...  Czytaj całość…

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje...  Czytaj całość…

Owocówka jabłkóweczka Najlepsza Świetlica Wiejska

Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka – stwierdzono masowy lot motyli II pokolenia.  Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie wykonano nową zabudowę pomieszczeń kuchennych wraz z zainstalowaniem piekarnika.  Czytaj całość…

ZAPYTANIE CENOWE zawody osp

GOPS w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowanie warsztatów “Sprawny senior”.  Czytaj całość…

6 lipca 2019 r. na stadionie w Narwi odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.  Czytaj całość…

Rocznica powstania policji Noc Kupały

Uroczystości związane z 100 rocznicą powstania policji i przekazaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.  Czytaj całość…

Noc Kupały w Narewce. Gminę Czyże reprezentował Wójt Gminy Jerzy Wasiluk.  Czytaj całość…

wybory do izb rolniczych Zdrowy senior

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r.  Czytaj całość…

18 lipca odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Zdrowy senior”.  Czytaj całość…

Ocena jakości wody sytuacja osób starszych

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klejniki i Czyże.  Czytaj całość…

Informacja o sytuacji osób starszych w województwie podlaskim za rok 2018.  Czytaj całość…

WNIOSEK finansowanie osp

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.  Czytaj całość…

W 2019 roku ochotnicze straże pożarne na sfinansowanie  zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 min zł.  Czytaj całość…

Fundusze dla firm CZYM JEST 5G?

Fundusze na inwestycje dla firm - termomodernizacja, fotowoltaika, zakup energooszczędnych maszyn, itp.  Czytaj całość…

To najnowszy standard mobilnej komunikacji. Pozwala na zdecydowanie szybszy transfer danych i jednoczesną obsługę większej liczby urządzeń.  Czytaj całość…

MATURZYSTO!!! regeneracja gleb

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!  Czytaj całość…

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.  Czytaj całość…

KUPALINKA w Leniewie Apel prezesa KRUS

29 czerwca 2019 roku nad zbiornikiem „małej retencji” w Leniewie odbyła się kolejna 15. edycja „Festynu KUPALINKA”.  Czytaj całość…

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.  Czytaj całość…

jeden wniosek 500 + zgromadzenie wspólników

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek  na wszystkie dzieci.  Czytaj całość…

28 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  Czytaj całość…

klimatyzatory kostka brukowa

W związku z występującymi bardzo wysokimi temperaturami w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy zamontowano klimatyzatory.   Czytaj całość…

W celu poprawy bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie ułożono kostkę brukową.  Czytaj całość…

funkcja rodziny zastępczej Akademia Rękodzieła

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.   Czytaj całość…

Cykl warsztatów: tkactwo, haft, rzeźba, plecionkarstwo i kwiaty z bibuły.  Czytaj całość…

dobry start Instalacja paneli fotowoltaicznych

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.  Czytaj całość…

Na budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach zakończono instalowanie paneli fotowoltaicznych w ramach projektu .„Słoneczna Szkoła.  Czytaj całość…

Obrzędy Kupalskie Walne Zebranie LGD

Warsztaty rękodzielnicze pn. „Obrzędy Kupalskie na Podlasiu – tradycja i teraźniejszość”  Czytaj całość…

17 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.  Czytaj całość…

konkurs na najlepszą świetlicę piknik z LGD

Po wysłuchaniu sprawozdań Komisja Konkursowa przyznała I miejsce świetlicy wiejskiej w Kuraszewie.  Czytaj całość…

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wraz z Gminą Hajnówka zorganizowała „Piknik z LGD” w miejscowości Chytra.  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si