www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                          | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

raport o stanie gminy Oddziały Przygotowania Wojskowego

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  Czytaj całość…

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych.

OGŁOSZENIE !!! Monitorowanie rynku

Wójt Gminy Czyże przeznacza do sprzedaży lampy sodowe z demontażu w cenie 30 zł/szt.

Monitorowanie rynku maku oraz monitorowanie rynku konopi włóknistych.

nabór wniosków OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków. Termin naboru: 1.06 – 15.06.2022 roku.

Wójt Gminy Czyże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego gminy.  Czytaj całość…

Stopnie alarmowe Spotkania online - Czyste Powietrze

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.     Czytaj całość…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze.

PRZEWODNIK PO RYNKU Zgłaszasz i budujesz

Przewodnik został opracowany z myślą o wsparciu produktów rolnictwa ekologicznego w zamówieniach realizowanych przez podmioty publiczne.

Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Do adopcji

Wójt Gminy Czyże ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej.   Czytaj całość…

W miejscowości Podrzeczany znajdują się 3 urocze kociaki.

Ogłoszenie nieodpłatna pomoc prawna

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.    Czytaj całość…

Stowarzyszenie Sursum Corda  prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.  Czytaj całość…

Bądź gotowy Zgłoś deklarację o źródle ciepła

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny".    Czytaj całość…

Od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków i zarządcy nieruchomości mają obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania.  Czytaj całość…

KONKURSY

Finaliści plebiscytu „nieprzeciętni” Wydarzenie Historyczne Roku 2021
 

Kapituła plebiscytu radiowej Czwórki spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoniła dziesiątkę wyjątkowych osób.  Czytaj całość…

 

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz piętnasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”.  Czytaj całość…

KONKURS GEOLOGICZNO - ŚRODOWISKOWY Autoportret z historią
 

Konkurs organizowany jest na obszarze całej Polski w ramach obchodów „Dnia Ziemi” pod hasłem Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.  Czytaj całość…

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie "Autoportret z historią".  Czytaj całość…

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość Działaj Lokalnie 2022
 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.   Czytaj całość…

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza lokalny konkurs grantowy.  Czytaj całość…

OŚWIATA

Żyję zdrowo akcja sprzątanie

„Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE” pod takim hasłem w dniu 9.05.2022r. odbyły się warsztaty mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom.  Czytaj całość…

29 kwietnia 2022 r. Urząd Gminy Czyże wraz ze Szkołą Podstawową w Czyżach z okazji Dnia Ziemi zorganizowali akcję sprzątania.   Czytaj całość…

Oferta edukacyjna Informator 8-klasisty

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.   Czytaj całość…

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi.   Czytaj całość…

Informacja Oświadczenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.   Czytaj całość…

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   Czytaj całość…

KULTURA

PIKNIK RODZINNY Niezależne Pismo Lokalne

Plac za świetlicą wiejską w Klejnikach 29.05.2022 GODZ. 14.00.   Czytaj całość…

WIEŚCI PODLASKIE Nr 8/2022 Niezależne Pismo Lokalne, Gazeta Powiatowa Bielska i Gazeta Hajnowska - bezpłatne dwutygodniki.   Czytaj całość…

Słova na viêtrovi Warsztaty plastyczno - ruchowe

W dniu 29.04.2022 roku w Punkcie bibliotecznym w Klejnikach odbyło się spotkanie autorskie z panią Haliną Maksymiuk autorką książki „Słova na viêtrovi”.   Czytaj całość…

W dniach 14 - 15 kwietnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowali dla dzieci  warsztaty plastyczno - ruchowe.   Czytaj całość…

ferie zimowe Konkurs Recytatorski

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się ferie zimowe zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Bibliotekę Publiczną.   Czytaj całość…

W dniu 23 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Czyżach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego ,,OJCZYSTE SŁOWO”.   Czytaj całość…

remont świetlicy w Klejnikach pomoc ukraińskim uchodźcom

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach przeprowadzono prace remontowe polegające na odmalowaniu korytarza, łazienek oraz kuchni.   Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi ogłasza zbiórkę żywności i środków higienicznych.   Czytaj całość…

Działalność GOPS

WARSZTATY KULINARNE pomoc obywatelom Ukrainy

GOPS w Czyżach zaprasza na WARSZTATY KULINARNE Letnie sałatki i wypieki Warsztaty dla seniorów 60+ Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie.  Czytaj całość…

Sekretarz Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przekazały pomoc żywnościowa i rzeczową obywatelom Ukrainy.  Czytaj całość…

Aktywny Senior 60 + Aktywny Senior 60 +

W dniu 13 kwietnia 2022 r. po raz kolejny w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się zajęcia relaksacyjno-ruchowe.  Czytaj całość…

W  Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się zajęcia relaksacyjno-ruchowe w których uczestniczyło 12 seniorów.  Czytaj całość…

Świadczenia dla obywateli UK Wsparcie PFRON

GOPS w Czyżach informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każdego członka rodziny.  Czytaj całość…

PFRON pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.  Czytaj całość…

Wsparcie psychologiczne Świadczenie za zakwaterowanie

Wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących, w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Czytaj całość…

GOPS w Czyżach informuje o możliwości składania wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 Czytaj całość…

Wydarzenia i działania gminy

Walne Zgromadzenie LGD Modernizacja oświetlenia

14 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.  Czytaj całość…

W dniu 16 marca 2022 r. została podpisana umowa na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże”.  Czytaj całość…

Wyrok zebranie sołeckie

W sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże.  Czytaj całość…

W dniu 14 kwietnia 2022 r. w miejscowości Hukowicze odbyło się zebranie sołeckie.  Czytaj całość…

XXX sesja Rady Gminy Czyże Sytuacja na granicy

W dniu 21 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXX sesja Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

W dniu 18 marca 2022 r. w Narewce odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem, prof. UW.  Czytaj całość…

Czyste powietrze Walne zebranie LGD

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze”.  Czytaj całość…

28 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.  Czytaj całość…

archiwum

 

Rodzaj
Powiat
Województwo
Miejscowość

Kontakt Sekretariat

Gmina wiejska
hajnowski
podlaskie
Czyże 98
tel.: (85) 681-35-17
fax: (85) 681-89-91
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

NIP
Regon
NIP Gminy
Regon Gminy

e-PUAP:

e-Puap GOPS

543 10 23 592
000536858
6030015765
050659243

(/ugczyze/SkrytkaESP)
(/gopsczyze2/SkrytkaESP)

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si