17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

W związku z planowanymi naborami wniosków na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego serdecznie zapraszamy na spotkania   Czytaj całość…

Po raz XXIII w Hajnowskim Domu Kultury będziemy mogli się zetknąć z przejawami sztuki nieprofesjonalnej.   Czytaj całość…
Kontynuacja wyjazdu studyjnego Profilowanie dróg

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce z Fundacją Euro Natur będące kontynuacją wyjazdu studyjnego do Niemiec.   Czytaj całość…

Zakończyło się jesienne profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.   Czytaj całość…
Informacja Świąteczna akcja pomocy

Pomoc finansowa dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem ....   Czytaj całość…

Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie organizuje akcję świąteczną   Czytaj całość…
PUNKTY KONSULTACYJNE OGŁOSZENIE

Realizowane w ramach działania "Kampania informacyjna nt. wparcia osób grup defaworyzowanych"   Czytaj całość…

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   Czytaj całość…
Mistrz Recyklingu Spotkanie kierowników i pracowników GOPS

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego.  
 Czytaj całość…

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie kierowników i pracowników GOPS.   Czytaj całość…
Inspekcja gotowości operacyjnej Otwarte Drzwi Do Kultury

W dniu 18 listopada 2016 r. została przeprowadzona kontrola w jednostkach OSP Klejniki i OSP Czyże.   Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Fundacji Legalna Kultura   Czytaj całość…
Wyjazd studyjny do Bawarii Zimowe utrzymanie dróg

W dniach 7-10 listopada 2016 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Bawarii.   Czytaj całość…

Zimowe utrzymanie dróg są to prace, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego.   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU Festiwal Żubroffka

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych wybrana została Pani Alina Topolewska Tomaszuk.   Czytaj całość…

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – swoisty kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem.   Czytaj całość…
Konkurs Floriany 2016 Informacja KRUS

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!   Czytaj całość…

Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.   Czytaj całość…
NUMER ALARMOWY Prezydent odwiedził Hajnówkę

Dzwoniąc uzyskasz informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem, odzieżą.    Czytaj całość…

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Hajnówkę, w spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.   Czytaj całość…
Dzień Seniora Stop przemocy

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie
integracyjne z okazji "Dnia Seniora".  
 Czytaj całość…

Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny   Czytaj całość…
Remont tablicy ocena jakości wody

Wykonano remont we własnym zakresie tablicy ogłoszeniowej we wsi Osówka.   Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi
 
 Czytaj całość…
Ślubowanie klasy pierwszej Spotkanie radnych

W Szkole Podstawowej w Czyżach miało miejsce niezwykłe
wydarzenie – ślubowanie klasy pierwszej.  
 Czytaj całość…

W dniu 20 października 2016 r. odbyło się spotkanie radnych Komitetu Wyborczego
Wyborców Nasza Gmina.  
 Czytaj całość…
Jesienne Spotkania z Folklorem Walne Zebranie Członków LGD

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się „XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.   Czytaj całość…

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  
 Czytaj całość…
Apel do hodowców trzody Konsultacje z radami

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem
afrykańskiego pomoru świń (ASF)  
 Czytaj całość…

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi o wolontariacie   Czytaj całość…
Małe przetwórstwo Wnioski na stypendia

Rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”   Czytaj całość…

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.   Czytaj całość…
Spotkanie policji z dziećmi OGŁOSZENIE

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzili z dziećmi spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze
 
 Czytaj całość…

Urząd Gminy Czyże ogłasza sprzedaż okna plastikowego   Czytaj całość…
informacja 70-lecie zespołu „ORLANIE”

Pracownicy GOPS koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur.   Czytaj całość…

W Zespole Szkół w Orli odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia zespołu „ORLANIE”.   Czytaj całość…
Aktywna integracja Program energetyczny

Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego,
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego  
 Czytaj całość…

Gminę Czyże wizytowali przedstawiciele Fundacji EuroNatur i Energievision Frankenwald e.V ...    Czytaj całość…

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży Dla Domu Opieki „Arka”

Odbyło się spotkanie, na którym podsumowano Światowe Dni Młodzieży, które miały również miejsce w powiecie hajnowskim.   Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przekazał dla Domu Opieki „Arka” w Kożynie środki czystości.    Czytaj całość…

Dzień Edukacji Narodowej Usuwanie azbestu

13 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Czytaj całość…

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże wraz ze
szczegółową inwentaryzacją.   
 Czytaj całość…

Rowy odwadniające Gablota ogłoszeniowa

Rozpoczęły się prace w ciągu ulicy drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

Na budynku Urzędu Gminy zastała zainstalowana gablota ogłoszeniowa.    Czytaj całość…

Posiedzenie Prezydium Zarządu Gazyfikacja gmin

Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Hajnowskiego.   Czytaj całość…

Odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie możliwości, kierunków i metod zmierzających do rozwoju gazyfikacji gmin.    Czytaj całość…

Usuwanie azbestu, pieniądze czekają Kolejne oznakowania dojazdów

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   Czytaj całość…

Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si