17-207 Czyże 98 

 Nagrania obrad 

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


W dniach od 1 do 28 lutego 2018 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Limit zwrotu podatku w 2019 r. do 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów, dopłata do   1 litra oleju wynosi 1,00 zł oraz dodatkowo 30 l na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Aby uwzględnić we wniosku o zwrot podatku akcyzowego posiadacz DJP bydła, przy składaniu wniosku musi dołączyć oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wyżej wymieniony dokument wydawany jest przez kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego. Producenci rolni z terenu Gminy Czyże powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Interesantów w prawie akcyzy przyjmuje referent Anna Paszkowska od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


Wniosek do pobrania ( plik pdf) program do odczytania Adobe Reader


Informacja Administratora danych osobowych.

Klauzula informacyjna Urzędu Stanu Cywilnego


AKTUALNOŚCI

Rada Społeczna SP ZOZ Odra i grypa – zaszczep się!

21 lutego 2019 r. odbyła się Rada Społeczna SP ZOZ w Hajnówce.   Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w związku z faktem wzrostu liczby przypadków odry i grypy w Polsce zachęca do zaszczepienia się przeciw tym chorobom.  Czytaj całość…

Tegoroczna stypendystka PISANKA WIELKANOCNA

Wśród tegorocznych stypendystek znalazła się Iza Karczewska z Czyż ( Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury )… gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.  Czytaj całość…

Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Województwa Podlaskiego oraz uczniów szkół i przedszkoli Powiatu Hajnowskiego.  Czytaj całość…

Poznaj Białoruś 2019 Szkolenie - eWniosek

Konkurs „Poznaj Białoruś – 2019” dla dzieci i młodzieży, polskich instytucji oświatowych i kulturalnych.   Czytaj całość…

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat: „Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2019”  Czytaj całość…

Ocena przydatności wody Odnawialne źródła energii

Woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących  odnawialnych źródeł energii.  Czytaj całość…

Zalecane do uprawy Identyfikacja producentów

Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie woj. podlaskiego.   Czytaj całość…

Identyfikacja producentów zainteresowanych współpracą w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.   Czytaj całość…

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Obwieszczenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  Czytaj całość…

Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów sołectw.   Czytaj całość…

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Walne Zgromadzenie

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej.   Czytaj całość…

30 stycznia 2019  odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.   Czytaj całość…

Zaproszenie na zapusty lampa hybrydowa w Kojłach

Świetlica Wiejska w Kuraszewie zaprasza na zapusty czyli pożegnanie karnawału. Imprezę poprowadzi DJ Damek.   Czytaj całość…

Na prośbę mieszkańców miejscowości Kojły kolonia zamontowano hybrydową lampę oświetleniową.    Czytaj całość…

Walne zebranie OSP Związek Gmin

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki OSP w Czyżach.  Czytaj całość…

W dniu 7 lutego 2019 r. w Białowieży odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.   Czytaj całość…

Wypieki pierników Kolejne warsztaty w Kuraszewie

Kolejne zajęcia warsztatowe w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie. Tym razem warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży szkolnej – wypieki pierników.  Czytaj całość…

8 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem były to warsztaty z użyciem masy solnej.   Czytaj całość…

Piosenka Białoruska

Twój e-PIT

2 lutego 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska’ 2019”.  Czytaj całość…

Rozlicz swój E-PIT za 2018 bezpłatnie, bezpiecznie i błyskawicznie.  Czytaj całość…

podsumowanie działalności PSP Koło Gospodyń Wiejskich

28 stycznia 2019 r. w siedzibie Straży granicznej w Białymstoku odbyła się narada i podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej.  Czytaj całość…

Z dniem 27 grudnia 2018 roku w miejscowości Kuraszewo rozpoczęło działalność nowoutworzone Koło Gospodyń Wiejskich.  Czytaj całość…

zakończenie ferii w klejnikach Ostatni dzień ferii

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” w świetlicy wiejskiej w Klejnikach, strażacy przeprowadzili pogadankę z dziećmi i młodzieżą.  Czytaj całość…

Ostatni dzień ferii zorganizowanych przez GOK oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Czyżach upłyną dzieciom na robieniu pięknych kwiatów z bibuły.  Czytaj całość…

nagrody burmistrza Rozliczenie podatku KRUS

W Hajnowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS”.  Czytaj całość…

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.  Czytaj całość…

uroczysta odprawa Skrzynka pocztowa

W Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbyła się uroczysta odprawa.  Czytaj całość…

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast.  Czytaj całość…

Kaladnyj wieczar Dzień Babci i Dziadka

W dniu 14 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbył się zorganizowany przez Parafię Prawosławną w Kuraszewie „Kaladnyj Wieczar”.  Czytaj całość…

21 stycznia z okazji "Dnia Babci i Dziadka" w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyły się warsztaty plastyczne.  Czytaj całość…

FUNDUSZE DLA FIRM Podziękowanie

Firmy z terenu woj. podlaskiego mogą ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego.  Czytaj całość…

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom.  Czytaj całość…

OGŁOSZENIE III sesja Rady Gminy

GOK w Czyżach oferuje do sprzedaży drewniane regały biblioteczne, będące na wyposażeniu Punktu Bibliotecznego w Klejnikach.  Czytaj całość…

W dniu 22 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się III sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

OBWIESZCZENIE Wrota Biznesu

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.  Czytaj całość…

Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska" realizowanym dla mieszkańców gmin wiejskich.  Czytaj całość…

Ogłoszenie Lokalna prasa

Z uwagi na okres zimowy i możliwość wystąpienia ciągłych opadów przypominam  o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu.  Czytaj całość…

Gazeta Hajnowska i Wieści Podlaskie  Nr 2  Czytaj całość…

Wybory sołtysów promocja książki

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.  Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach z udziałem licznie przybyłych mieszkańców wsi i zaproszonych gości, odbyła się promocja książki Pana Jana Łobuzińskiego.   Czytaj całość…

System do głosowania Recykling jest niezbędny!

W celu zaspokojenia potrzeb związanych z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Gmina Czyże zakupiła system do głosowania imiennego oraz system transmisji wideo.   Czytaj całość…

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w  konkursie ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.  Czytaj całość…

Sprzęt dla OSP Kolędnicy odwiedzili urząd

20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże uroczyście został przekazany sprzęt dla jednostek OSP Czyże i OSP Klejniki.  Czytaj całość…

W dniu 10 stycznia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czyżach odwiedzili Urząd Gminy by uprzyjemnić czas pracownikom śpiewając kolędy.   Czytaj całość…

Ułatwienia dla firm Wspólne ubieranie choinki

Nowa ulga ZUS (mały ZUS), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych.  Czytaj całość…

W Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło się wspólne ubieranie choinki. Warsztaty poprowadziła Pani Ola Giermaniuk oraz Anna Sajewska.  Czytaj całość…

Betlejemskie światełko Wigilia dla osób starszych

Drużyna Harcerska „Tropiciele” z Czyż przekazała Wójtowi Gminy Czyże Panu Jerzemu Wasiluk Betlejemskie Światełko Pokoju.  Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w dniu 20.12.2018 r. zrealizował projekt socjalny “Wigilia dla osób starszych, samotnych”.  Czytaj całość…

Cyfrowy Urząd Zgromadzenie Związku Gmin

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.   Czytaj całość…

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się I Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si